Workshop energietransitie

donderdag 29 oktober
Antropia, Driebergen

Wijkaanpak warmtetransitie in beeld

In 2021 moet elke gemeente haar Transitievisie Warmte klaar hebben. Daarin staan de alternatieven voor aardgas met een wijk-voor-wijkplanning. Om houvast te bieden bij het maken ervan, ontwikkelde het Kadaster samen met 7 gemeenten een overzichtelijke infographic. Met per wijk alle relevante data: van onderhoudsplanning tot warmteopties, van ondergrondse leidingen tot typen woningen. 

Inzichten voor transitievisie

In de workshop op het congres licht Bart Wijnands, adviseur energie neutraal van de gemeente Den Helder, toe hoe je vanuit die infographic tot inzichten komt voor je transitievisie. Martin Tillema van het Kadaster laat aanvullend met voorbeelden zien hoe data inzicht geven en welke uitdagingen er nog zijn. 

Aanmelden voor congres en workshop

De organisatie van het Duurzaamheidscongres 2020 is in handen van Binnenlands Bestuur. Het congresthema is dit jaar: ‘Vaart maken met de energietransitie’. Op de website van het congres leest u het dagprogramma en kunt u zich aanmelden. U kunt kiezen uit verschillende workshops; deze laten de best practices zien op het gebied van energietransitie. 

Meer weten over Kadaster en energietransitie?

Bent u op zoek naar advies en ondersteuning voor de aanpak van de energietransitie? Onze data op maat, analyses en kennis kunnen houvast bieden bij het maken van beleid, de uitvoering daarvan en de monitoring en evaluatie hiervan. Dit kunt u gebruiken bij oplossingen voor de verduurzaming van wijken en gebouwen of het creëren van ruimte voor energievoorziening. Lees er meer over op onze pagina Energietransitie.