Woningen buiten de stad meer in trek

20 juli 2020

Om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan, riep het kabinet op om vanaf vrijdag 13 maart zoveel mogelijk thuis te werken. Maakt thuiswerken wonen buiten de stad aantrekkelijker voor woningkopers, omdat de reisafstand er minder toe doet? We duiken de cijfers in om te zien of de interesse in de stedelijke omgeving al verschuift naar de niet-stedelijke omgeving.

Meer interesse in woningen in plattelandsgebieden

Een 1e inschatting op basis van bij het Kadaster opgevraagde woningprijsinformatie doet dit wel vermoeden. In de 3 maanden na 13 maart nam de vraag naar informatie over koopwoningen in stedelijke gebieden meer af dan in 2019 en naar woningen in plattelandsgebieden meer toe dan in 2019, zoals te zien in de grafiek.

Grafiek die de toename in procenten laat zien van opgevraagde informatie over woningen in niet stedelijke gebieden tot en met zeer stedelijke gebieden. Kunt u deze afbeelding niet bekijken? Neem contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Zij zijn u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

13% in plaats van 2% meer interesse in woningen buiten de stad

Nu zien we ieder jaar in het voorjaar een toename in opgevraagde informatie over woningen in minder stedelijke gebieden en iedere zomer een toename in overdrachten. Dit jaar is de toename in opgevraagde informatie echter duidelijker dan voorgaande jaren. Zo zochten in corona-tijd 13% in plaats van 2% meer geïnteresseerden naar informatie over woningen buiten de stad. Verandering in daadwerkelijke overdrachten verwachten we pas in de 2e helft van het jaar terug te zien in de reguliere statistieken, vanwege de lange doorlooptijd van het koopproces.

Invloed van coronavirus lastig vast te stellen

Of deze trend in het opvragen van woningprijsinformatie daadwerkelijk is ingezet door het coronavirus, is lastig vast te stellen. Sinds enkele jaren neemt de vraag naar woningen in de centra van steden af en groeit de vraag in minder stedelijke gebieden. De oorzaak daarvan ligt in de sterk gestegen stedelijke woningprijs. Het onderscheiden van een mogelijk corona-effect van deze meerjarige ontwikkeling is lastig.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.