Wonen langs de snelweg blijft in trek

Is wonen binnen een geluidszone goedkoper omdat je er overlast ervaart? En vertrekken woningeigenaren er eerder vanwege diezelfde overlast? Het Kadaster zocht het uit.

Je zou misschien verwachten dat wonen binnen een geluidszone goedkoper is. Toch is er wat gemiddelde verkoopprijs betreft geen significant verschil tussen woningen binnen geluidszones en woningen daarbuiten. Wel wisselen ze vaker van eigenaar. Ook blijkt dat dichtbij de snelwegen vaak meer oudere, vrijstaande woningen worden verkocht dan buiten de geluidshinderzones. In zones rondom snelwegen waar geluidshinder wordt ervaren, zijn relatief veel nieuwbouwappartementen ontwikkeld.

Meer weten?

Bent u benieuwd hoe dit onderzoek tot stand is gekomen en wilt u meer achtergrondinformatie? Bekijk de samenvatting of download het volledige onderzoeksrapport.