Protocol conformiteitstoetsen

In dit document staan de procesgang, procedures, uitgangspunten, organisatie, toetsingscriteria en faciliteiten beschreven. Het document is primair bedoeld voor leveranciers van Wkpb-applicaties (marktpartijen of zelf bouwende gemeenten). Daarnaast biedt het gemeenten als klant van een softwareleverancier ook inzicht in de kwaliteitsborging die wordt bereikt door de conformiteitstoetsen.

Download pdf
Tags:
Zakelijk WKPB developers documentatie
Soort document
Protocol
Auteur(s)
Kadaster
Datum
2 juni 2008
Toegankelijkheid

pdf, nee

 

Kunt u de pdf niet openen/bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice:

  • Versie 0.9 - 19 december 2006 definitief
  • Versie 1.0 - 2 juni 2008 algehele update incl. omzetten huisstijl