Wijzigingen BRT achtergrondkaart te bekijken

De komende periode voert het Kadaster een aantal wijzigingen met betrekking tot de BRT Achtergrondkaart door. Deze wijzigingen zijn nu al te bekijken bijvoorbeeld door de WMTS in QGIS of ArcMap in te laden via de webservice (link naar WMTSCapabilities.xml). Via deze test-url willen wij u alvast de kans geven de vernieuwde BRT Achtergrondkaart uit te proberen en eventuele gevolgen voor uw eigen toepassing(en) in beeld te krijgen.

De planning is dat de nieuwe BRT Achtergrondkaart begin 2021 beschikbaar komt. 

De wijzigingen zijn:

  • De overgang van Geoserver naar Mapserver.
    Het uitgangspunt is dat de 'nieuwe' visualisatie een exacte kopie is en dat de gebruikers van de BRT Achtergrondkaart deze overgang niet zullen merken.
  • Het buitenland transparant weergeven.
    Door deze aanpassingen wordt het mogelijk om een andere, internationale kaartlaag naar keuze 'onder' de BRT Achtergrondkaart te leggen waardoor het kaartbeeld over de grens doorloopt.

Meer informatie vindt u op het geoforum van PDOK.