Wetsontwerp wijziging wet BAG in concept gereed

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de adviezen van het BAG BAO verwerkt in een voorstel voor de te wijzigen wet BAG.
Wetsontwerp wijziging wet BAG in concept gereed

Het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO) bracht in februari 2015 advies uit over de doorontwikkeling van de BAG aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). Dit volgde op de adviezen van een aantal werkgroepen, die 22 januari 2015 in Utrecht zijn besproken tijdens de bijeenkomst ‘Blik op de BAG 2015 en verder’. Daar bleek dat alle betrokken partijen zich goed konden vinden in de adviezen.

Het ministerie heeft de adviezen uitgewerkt tot concrete beleidswijzigingen. Deze beleidswijzigingen zijn verwerkt in een voorstel voor de te wijzigen wet BAG. 

Wijzigingen

De voorgestelde wetswijziging is inhoudelijk beperkt: de omgang met het register van brondocumenten zal wijzigen en de manier van kwaliteitszorg en toezicht gaat veranderen. Daarnaast wordt de structuur van wet- en regelgeving aangepast zodat deze flexibeler te wijzigen is. Het wetsvoorstel is ter consultatie aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het BAG BAO voordat deze de formele procedure ingaat. Nadat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is besproken, zal het openbaar worden gemaakt. Het BAG BAO heeft gebruik gemaakt van deze consultatieronde en de minister geadviseerd over enkele verbeterpunten.

In 2016 en 2017 zullen de onderliggende regelgeving en handreikingen nader uitgewerkt worden, in overleg met het BAG BAO.

Meer informatie

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij het ministerie van IenM of het secretariaat van het BAG BAO bij het Kadaster.