Weer een stap verder met landrechten voor de wereld

Het Kadaster draagt bij aan de verbetering van landregistraties in de wereld. Dit voorjaar zijn er 2 nieuwe initiatieven voor wereldwijde samenwerking gestart.
Weer een stap verder met landrechten voor de wereld

Ongeveer 70% van de wereldbevolking heeft zijn of haar landrechten niet geregistreerd. Het Kadaster brengt wereldwijd kennis en kunde om er aan bij te dragen deze situatie te verbeteren. Maar ook proberen we de juiste netwerken en organisaties te bewegen dit hoog op de agenda te zetten en actie te ondernemen.

Gesteund door de ‘Sustainable Development Goals’ * van de Verenigde Naties (VN) wordt het belang van registraties en kadasters wereldwijd uitgedragen. Dit voorjaar zijn er twee nieuwe internationale initiatieven gestart die de wereldwijde bewustwording hopelijk weer een stap verder gaan brengen: samenwerking met het bedrijfsleven en een vaste commissie bij de VN. Het Kadaster heeft hier veel energie ingestoken om dit voor elkaar te krijgen.

Samenwerking met het bedrijfsleven

Tijdens de Land and Poverty Conferentie bij de Wereldbank heeft het Kadaster samen met de Federation International de Geomètres (FIG) en UN-Habitat een themasessie voor en met het OGC georganiseerd. Het OGC is het Open Geo Consortium waarin (grote) internationale bedrijven afspraken maken over geo-standaarden en samenwerking. Er moeten vele miljarden percelen geregistreerd worden in de wereld. Zonder dit internationale bedrijfsleven (vertegenwoordigd door OGC) is dit niet realiseerbaar. In Washington is nu afgesproken dat er dit jaar eerst demonstratieprojecten opgezet worden om te laten zien dat er snelle vooruitgang geboekt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Google, ESRI en Microsoft die met dit thema aan de gang gaan.

Vaste commissie bij de VN

Maar ook binnen de Verenigde Naties wordt voortgang geboekt. De verwachting is dat de proefperiode van UN GGIM (Global Geospatial Information Management) deze maand wordt omgezet in een definitieve commissie van de VN. Dorine Burmanje, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster, is namens Nederland vice-voorzitter van de Europese vertegenwoordiging in deze commissie. Ook wordt er eind april in Addis Ababa het startschot gegeven voor een zogenaamde Expert Group van UN GGIM met het thema ‘Land Administration and Management’. Kees de Zeeuw, directeur van Kadaster International, is voorzitter van deze Expert Group, gesteund door een vice-voorzitter uit Lesotho.

* De Sustainable Development Goals beschrijven de 17 hoofddoelen voor 2030, die alle landen van de wereld onderschrijven. Bekijk ze eens en bedenk wat u zelf kunt bijdragen aan een duurzamere wereld waarin people, profit, planet, peace and partnership centraal staan.