Wat zijn veiligheidsgebieden en waar vindt u meer informatie?

Onder veiligheidsgebieden vallen onder andere vliegvelden, kerncentrales en een aantal terreinen van defensie. Ieder veiligheidsgebied heeft een beheerder. Een volledige beschrijving van de veiligheidsgebieden vindt u in het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, Artikel 8 in de wettenbank op Overheid.nl

Terug naar vorige pagina