Voorstel introductie ‘Opstalrecht duurzaam’

Hoe kun je een opstalrecht vastleggen voor een warmtepomp of zonnepanelen? Dat staat in het voorstel tot introductie van het ‘Opstalrecht duurzaam’ in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Het voorstel kwam tot stand met inbreng van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Rijksuniversiteit Groningen en Olenz notarissen en het Kadaster.

Herkenbaarheid vergroten

Wordt een gebouw verduurzaamd door het aanbrengen van bijvoorbeeld een warmtepomp, Warmte Koude Opslag-installatie of zonnepanelen? Dan wordt vaak een opstalrecht gevestigd voor de financier, verhuurder of exploitant van zo’n duurzame installatie. Het moet immers juridisch helder zijn wie de eigenaar is van de installatie. Maar met de huidige regelgeving is het duurzame karakter van zo’n opstalrecht vaak niet voldoende herkenbaar. Met het wijzigingsvoorstel wordt de herkenbaarheid vergroot.

Vastleggen rechtszekerheid

De huidige situatie leidt ook tot problemen bij de financiering van duurzame installaties en tot rechtsonzekerheid bij de aankoop van onroerende zaken. Wordt in de ingeschreven akte vermeld dat er een opstalrecht duurzaam wordt gevestigd? Volgens het wijzigingsvoorstel wordt dit opstalrecht dan als opstalrecht duurzaam geregistreerd in de BRK. Dit bevordert de herkenbaarheid van een dergelijk recht van opstal en daarmee ook de rechtszekerheid

Meer informatie

Over het wijzigingsvoorstel van het Kadaster en de KNB tot introductie van een ‘Opstalrecht duurzaam’, verschijnt een publicatie in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) van 7 januari.

Lees het voorstel.

Geef uw reactie op het voorstel

Het wijzigingsvoorstel gaat bij invoering effect hebben op de dagelijkse werkzaamheden van het notariaat. De werkgroep is daarom benieuwd wat notarissen van het voorstel vinden. Hebt u opmerkingen of ziet u verbeteringen? Geef uw reactie via het formulier