Voorlopige kadastrale grenzen (Splits)

Splitsen met behulp van Voorlopige kadastrale grenzen:

 • maakt de nieuwe definitieve kadastrale aanduiding snel beschikbaar;
 • verhoogt de efficiency van uw werkproces;
 • is uitstekend geschikt voor het vormen van grondpercelen bij appartementssplitsingen;
 • voor nieuwbouw, uitbreiding en koop-verkoop van kleine stukjes grond.

Beschrijving

Voorlopige kadastrale grenzen (VKG) biedt u de mogelijkheid gehele kadastrale percelen te vormen, voordat de definitieve grenzen in het terrein aan te wijzen zijn. Deze manier van splitsen maakt het gebruik van deelpercelen overbodig. Bij de splitsing ontstaan gehele percelen met:

 • voorlopige kadastrale grenzen;
 • een voorlopige kadastrale oppervlakte;
 • definitieve perceelnummers.

Wilt u een perceel splitsen en zijn de definitieve grenzen al wel in het terrein aan te wijzen? Ga dan naar Splitsen van percelen. Wilt u percelen samenvoegen? Ga dan naar Samenvoegen van percelen.

Voor wie?

Voorlopige kadastrale grenzen is beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met kadastrale splitsingen en het samenvoegen van percelen. Doelgroepen zijn het notariaat, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheidsgrootgrondbezitters.

Hoe werkt het?

Het aangeven van voorlopige kadastrale grenzen doet u met de applicatie Splits. Aanvullende informatie over het gebruik en het aanvragen van toegang tot de applicatie leest u bij 'Splits'.

Relatie met KIK

Percelen met voorlopige kadastrale grenzen kunnen worden opgenomen in een KIK-akte. Dat past in de lijn van de verregaande automatisering door middel van het Ketenintegratie Inschrijving Kadaster-programma (KIK). KIK heeft als doel de gegevensuitwisseling tussen aanbieders van stukken en het Kadaster verder te automatiseren en deze gegevens automatisch te verwerken. Zo ontstaat er een betere en snellere dienstverlening.

Meer informatie

Bij 'Documenten' vindt u documenten met meer informatie over VKG en Splits.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bekijk dan onze webinars of neem contact op met de Klantenservice VKG

Administratieve grens

Een administratieve grens is een grens die door het Kadaster is ingetekend om een, in een akte geleverd gedeelte van een perceel, af te beelden op de kadastrale kaart. De kleur van een administratieve grens is blauw. Een administratieve grens wordt definitief als de grens, na aanwijzing door belanghebbenden, door het Kadaster is gemeten.    

Inschrijven situatietekening

Maakt u voor het leveren van één of meerdere gedeelten van kadastrale percelen geen gebruik van VKG percelen via Splits, dan is de notaris verplicht één of meer situatietekeningen bij de akte aan te bieden. Als een tekening ontbreekt, wordt het stuk geweigerd en wordt een ANI (Attendering op Niet Inschrijving) verstuurd. Op die manier kunnen wij het perceel inschrijven als een geheel perceel met een administratieve grens. De eisen waaraan een situatietekening moet voldoen zijn:

 • de ligging van de gedeelten is met onderscheidende arcering aangegeven;
 • de tekening: 
  - bevat de betreffende kadastrale grenzen en perceelsnummers;
  - is noordgericht;
  - bevat een schaalbalk;
  - bevat een weergave van aanwezige bebouwing.

Samenvoegen

U kunt twee of meer kadastrale percelen laten samenvoegen tot één perceel. Na het samenvoegen ontstaat een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer. Meer informatie vindt u op de pagina Samenvoegen van percelen.

Tarieven

Splitsen van percelen met behulp van voorlopige kadastrale grenzen, per gevormd perceel € 90,00
Verificatiemeting, per te meten perceel € 600,00*

Deze bedragen zijn vrij van btw

* Bij kleine percelen brengen wij alleen de kosten voor het splitsingsverzoek (€ 90,00) in rekening. In de akte moet duidelijk vermeld staan dat het perceel niet groter is dan 100 m² en niet duurder dan € 5.000,00. Bij de overdracht brengen wij dan geen kosten voor de verificatiemeting in rekening.

Splits

Wat is Splits?

Splits is een applicatie in Mijn Kadaster, waarin u zelf op de kadastrale kaart kunt intekenen waar de voorlopige kadastrale grenzen liggen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt u de definitieve perceelnummers. De definitieve grenzen worden op een later moment door het Kadaster ingemeten, nadat partijen (meestal koper en verkoper) de definitieve grenzen kunnen aanwijzen. Als de grenzen definitief zijn verwerkt, ontvangen de rechthebbenden een kennisgeving. 

Wat is de verwerkingstijd?

In de meeste gevallen is uw splitsingsverzoek binnen 10 minuten verwerkt. Voegt u een machtiging of opmerking bij uw aanvraag dan duurt de verwerking maximaal 3 werkdagen. Hierover informeren wij u per e-mail.

Toegang tot Splits

Om met Splits in Mijn Kadaster te kunnen werken, moet u autorisatie aanvragen. Dit kan met het contactformulier Splits.  

Opleiding

Aan de hand van instructiefilms leggen wij u uit hoe Splits werkt.  

Handleidingen

Meer informatie over het gebruik van Splits vindt u in de gebruikershandleiding, de Quick Reference Card en het document met veelgestelde vragen. 

Klantervaring

KleurrijkWonen

Jolanda van Dam is verkoopmakelaar bij woningcorporatie KleurrijkWonen. Het komt regelmatig voor dat de corporatie een deel van een perceel wil overdragen. Er zijn 3 manieren om percelen te splitsen. Van Dam kiest dan de methode die het best past bij de situatie. Met een hoofdrol voor het nieuwste alternatief: Voorlopige kadastrale grenzen. Lees de volledige klantervaring uit Terzake magazine.