Voor wie is eHerkenning verplicht vanaf 1 april 2020?

01 april 2020

Medewerkers die publiekrechtelijke beperkingen registreren in het nieuwe systeem Basisregistratie Kadaster-publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB), zijn verplicht om per 1 april 2020 met eHerkenning in te loggen in Mijn Kadaster.

Vanaf 1 april 2020 gaan Gemeenten, Waterschappen, Provincies en Ministeries begeleid door het Kadaster stapsgewijs over van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) naar het nieuwe systeem BRK-PB om publiekrechtelijke beperkingen te registreren. Vanaf het moment dat uw organisatie op het nieuwe BRK-PB systeem overgaat, bent u verplicht om met eHerkenning in te loggen op Mijn Kadaster. Het Kadaster informeert u daar persoonlijk over op dat moment.

Voorlopig bestaande login voor Mijn Kadaster gebruiken

Bent u niet betrokken bij het registreren van publiekrechtelijke beperkingen? Dan geldt de verplichting met de datum van 1 april 2020 niet voor u. eHerkenning wordt voor u pas verplicht vanaf het moment dat de Wet Digitale Overheid in gaat.

Moeite met inloggen?

Bent u uw inlogcode of wachtwoord vergeten van uw Mijn Kadaster account? Wij verwijzen u graag naar onze pagina met vragen en antwoorden over het gebruik van Mijn Kadaster.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Bij vragen helpen wij u graag. U kunt altijd online contact opnemen met onze klantenservice, of bellen tijdens kantooruren naar: 088-1832200.