Vernieuwingen Kadastrale kaart voor betere oriëntatie

Vanaf vandaag is de selectie van panden in de Kadastrale kaart verbeterd. Dit betekent dat gebruikers zich nog beter kunnen oriënteren.

De Kadastrale kaart laat zien hoe percelen ten opzichte van elkaar liggen. Hierbij maken we gebruik van panden met een huisnummer. Die informatie komt uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De oriëntatie is nu op 3 punten verbeterd.

3 vernieuwingen:

  1. De Kadastrale kaart toont nu ook panden die in de BGT geen huisnummer hebben, maar in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) na een samenvoeging wel samen met andere panden tot 1 verblijfsobject horen.

  2. De Kadastrale kaart toont nu ook panden in industriegebieden, zoals hallen, schuren en grotere bijgebouwen. Dit geeft een duidelijker beeld van de omgeving.

  3. Op de kaart staan alleen nog panden die op of boven het maaiveld liggen. U ziet geen parkeergarages meer, omdat die niet van belang zijn voor de oriëntatie.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de pagina’s: