Verlaging tariefstructuur netwerktekeningen

Sinds 1 januari 2016 is het gebruikstarief voor de kadastrale kaart vervallen omdat deze als open data beschikbaar is. Daarom heeft het Kadaster besloten nu ook het tarief voor de netwerktekeningen te verlagen.
Verlaging tariefstructuur netwerktekeningen

Vanaf 22 april 2016 verlaagt het Kadaster het tarief voor het vervaardigen van netwerktekeningen. Het tarief waarin onder meer het gebruikstarief voor de kadastrale kaart is opgenomen, bestaat uit drie onderdelen: een vast tarief per opdracht, een tarief per tekening en een tarief per afgebeelde hectare.
Sinds 1 januari 2016 is het gebruikstarief voor de kadastrale kaart vervallen omdat deze als open data beschikbaar is. Daarom heeft het Kadaster besloten nu ook het tarief voor de netwerktekeningen te verlagen.

Hieronder ziet u een overzicht van de oude en nieuwe tarieven.

Opdracht tarief was tarief wordt
Vervaardigen van een netwerktekening € 192,-, plus € 45 per tekening en € 0,67 per afgebeelde hectare
 
€ 192,-, plus € 35 per tekening en € 0,10 per afgebeelde hectare
 
Bijhouden van een in de afgelopen vijf jaren ingeschreven netwerktekening
 
€ 192,-, plus € 45 per tekening en € 0,11 per afgebeelde hectare
 
€ 192,-, plus € 35 per tekening en € 0,10 per afgebeelde hectare
 
Actualiseren van een nog niet in depot gegeven tekening
 
€ 192,-, plus € 45 per tekening
 
€ 192,-, plus € 35 per tekening
 
Controle op inschrijvingsvereisten van een niet door het Kadaster vervaardigde tekening € 192,-, plus € 45 per tekening € 192,-, plus € 35 per tekening