Wijziging meettarief bij voorlopige grenzen

Vanaf 1 april 2021 berekenen we geen verificatietarief meer bij de overdracht van een perceel, als dat is ontstaan door een enkelvoudige splitsing en de kosten al zijn betaald voor het andere perceel dat bij die splitsing is gevormd. Met een enkelvoudige splitsing bedoelen we dat een bestaand perceel met vastgestelde grenzen is gesplitst in 2 nieuwe percelen met een voorlopige kadastrale grens (VKG).

Slechts 1 meting is nodig

Bij een enkelvoudige splitsing ontstaat 1 nieuwe grens. Er is dan 1 verificatiemeting nodig. Als na overdracht van het 1e VKG-perceel ook het 2e perceel wordt overgedragen, dan gaat dit om dezelfde nieuwe grens en is geen extra meting nodig.

Meer informatie