Vereenvoudigde landregistratie in Brazilië

07 February 2018

Landregistratie kan eenvoudig, snel en goedkoop. Het Kadaster bewees dat bij een pilot-project in het Braziliaanse Mato Grosso.

Pilot in Mato Grosso binnen vier maanden afgerond

In januari 2018 is een pilot-project in de deelstaat Mato Grosso beëindigd. Binnen vier maanden zijn alle metingen en administratieve handelingen voor eigendomsbewijzen van 55 boeren in Tangara da Serra afgerond.

Het registreren van land en het vastleggen van eigendomsbewijzen in Brazilië is gecompliceerd en duurt soms tientallen jaren. Het ontbreken van actuele eigendomsbewijzen drukt de prijs van het land, creëert onzekerheid en vertraagt de ontwikkeling. Ook remt de onzekerheid van landeigendom (buitenlandse) investering in de landbouwsector.

LAND-samenwerking

De pilot in Brazilië is onderdeel van de LAND-samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Kadaster. LAND staat voor Land Administration for National Development. Deze samenwerking biedt ondersteuning aan landen waar landregistratie een probleem is.

Samenwerking valt in goede aarde

Het succes is niet onopgemerkt gebleven. Het Braziliaanse nationaal instituut voor landhervorming (INCRA) moet vóór 2023 landregistratie voor het hele land realiseren. Zij staan open voor alternatieven om hun doel te bereiken. De samenwerking met het Nederlandse Kadaster valt in goede aarde. De Brazilianen kijken uit naar het vervolg en verdere kennisuitwisseling.

Meer info?

Het uitgebreide nieuwsbericht leest u op de site van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.