Verbeteringen NTD Actualiseren netinformatie (bèta release)

Op vrijdag 9 september zijn verbeteringen doorgevoerd in de NTD Actualiseren netinformatie (bèta release).
Verbeteringen NTD Actualiseren netinformatie (bèta release)

De NTD Actualiseren netinformatie (bèta release) wordt stap voor stap verder verbeterd. Op 9 september zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Performance verbetering;
  • Controle van associatie naar bijlage (documenten) is toegevoegd. 
    Als de netinformatie een verwijzing naar een bijlage bevat, wordt gecontroleerd of deze bijlage bestaat en aanwezig is;
  • INSPIRE visualisatie is toegevoegd;
  • De bij de validatie gebruikte Waardelijst is nu conform de versie 1.1 van Geonovum.

Vragen?

Neem voor vragen over KLIC en de WION contact op met de Klantenservice KLIC.