Veldwerk

Veldwerk

Een Veldwerk geeft u informatie over de ligging van een kadastrale grens. U ontvangt:

 • een landmeetkundige schets
 • meetgegevens

Beschrijving

Een Veldwerk of Relaas van bevindingen bevat een schets en bijbehorende (meet)gegevens van een of meerdere nieuwe kadastrale grenzen. Een nieuwe grens ontstaat bijvoorbeeld als een deel van een perceel verkocht wordt of een perceel gesplitst wordt in meerdere percelen. Een landmeter van het Kadaster heeft de schets op basis van metingen ter plaatse gemaakt.

Een Veldwerk is niet op schaal. Voor het berekenen van afstanden uit de meetcijfers en coördinaten is landmeetkundige kennis vereist!

Wat vindt u op een Veldwerk?

Wat informatie betreft verschillen een Veldwerk en een Relaas van bevindingen niet van elkaar. Ze bevatten beide juridische informatie, technische informatie en een terreinschets. De manier waarop deze informatie is weergegeven, verschilt wel.

Juridische informatie

 • De reden van het ontstaan van de nieuwe grens.
 • Perceelnummers
  Rood voor nieuwe perceelnummers en zwart voor ongewijzigde perceelnummers.
 • Belanghebbenden
  Denk bijvoorbeeld aan een koper, verkoper of gemachtigde aanwijzer van de nieuwe grens.

Technische informatie

 • Meetgegevens die betrekking hebben op de kadastrale perceelsgrenzen en/of een lijst met (berekende) coördinaten
 • De manier waarop de grenzen gemeten zijn van (denk bijvoorbeeld aan een meetband, een haakse hoek of een GPS-ontvanger).
 • Zichtbare topografie (voorbeelden zijn een gebouw of een sloot)
 • De ‘aard’ van de nieuwe grens.
  Denk bijvoorbeeld aan het midden van een sloot of een trottoirband. Als de grens bij de meting is gemarkeerd door een ijzeren buis of piket dan is die informatie ook opgenomen.

Grensreconstructie

Om de gegevens op een Veldwerk correct te kunnen interpreteren, is landmeetkundige kennis noodzakelijk. Hebt u een Veldwerk gekocht maar is het u niet duidelijk waar een bepaalde kadastrale grens precies ligt? Vraag dan een Grensreconstructie aan. Het Kadaster zet de betreffende kadastrale grens dan opnieuw uit in het terrein. Dit doen we op basis van de oorspronkelijke meetgegevens, zoals de betrokken partijen deze bij het ontstaan van de grens hebben aangewezen. De landmeter maakt van een gereconstrueerde grens een nieuw Veldwerk. U ontvangt daarvan een kopie. 

Tarieven

Kop tabel

Veldwerk (per kopie) € 41,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Eén perceel, meerdere Veldwerken

Het komt regelmatig voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat van toepassing is, informeren wij u vooraf over de eventuele extra kosten.

Wij kunnen u niet vooraf verzekeren dat wij over een bruikbaar veldwerk van uw perceel beschikken. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de grens is bepaald voordat het perceel bebouwd is. Ook is het mogelijk dat er meer dan 1 veldwerk nodig is om uw vraag over de grens te beantwoorden.

Bestellen

Een Veldwerk kunt u op 2 manieren bestellen:

Meer informatie over Mijn Kadaster.

Eén perceel, meerdere Veldwerken

Het komt regelmatig voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Op het bestelformulier Veldwerk moet u daarom altijd vermelden van welke grens u informatie wenst.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Veldwerk met een toelichting binnen 3 werkdagen toe per e-mail (jpg-formaat) of per post. U kunt de toelichting alvast downloaden en bekijken.