Gevolgen toename gebruik BAG API

Nu de BAG 1.0 producten zijn uitgefaseerd, verwachten wij een toename in het gebruik van de BAG API Individuele Bevragingen. Om te garanderen dat de BAG API voor alle klanten goed bruikbaar blijft, nemen wij verschillende maatregelen. 

Continue monitoring en Rate limiting

Naast continue monitoring van het gebruik passen we naar verwachting vanaf begin 2022 'rate limiting' toe. Met rate limiting wordt er een limiet gesteld op het aantal bevragingen per seconde. Hiermee voorkomen we dat de API overbelast wordt door klanten die de API veelvuldig of op een onjuiste manier gebruiken. Bent u gebruiker van de BAG API? Dan heeft u hier een mail over ontvangen. 

Zorg dat u er klaar voor bent

Op de testomgeving is rate limiting al ingesteld. Dit geeft u de mogelijkheid zich goed voor te bereiden op de komst van rate limiting. Meer informatie over de werking van rate limiting vindt u op Github.