Utrecht op de bres voor gegevenskwaliteit adressen en gebouwen

01 mei 2018

"Een juiste registratie is belangrijk bij calamiteiten", aldus Michel Kuijpers, BAG-procesmanager bij de gemeente Utrecht.

Het Kwaliteitsdashboard BAG ondersteunt gemeenten om hun gegevenskwaliteit te volgen en te verbeteren. Michel Kuijpers van de gemeente Utrecht legt uit wat het de gemeente brengt.

Gemeenten eigenaar van de gegevens, Kadaster ondersteunt

Of het nou gaat om een snelle inzet van hulpdiensten bij een calamiteit, of het achterhalen van asbesthoudende daken: je wilt kunnen vertrouwen op de gegevens van adressen en gebouwen. Gemeenten zijn de officiële bron van informatie over adressen en gebouwen. Hun Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn een pijler voor de overheid en bedrijven. Het is dan ook belangrijk dat de gegevens volledig, actueel en juist zijn.

Informatie uit BAG toegankelijk maken

Het Kadaster maakt informatie uit de BAG toegankelijk via de Landelijke Voorziening BAG. Daarnaast heeft het Kadaster de opdracht van het ministerie om de kwaliteit van de gegevens te monitoren en daar waar mogelijk samen met de gemeenten te verbeteren. Daarvoor maakte het onder meer een online Kwaliteitsdashboard BAG. Een overzicht van verbeterkansen op 5 thema’s: actualiteit, bouwjaren, oppervlakte en gebruiksdoelen, geometrie, adressen en statusconflicten.

Kwaliteitsdashboard

”Het Kwaliteitsdashboard is een schitterend instrument voor de gemeente om de kwaliteit van je gegevens te verhogen”, aldus Michel Kuijpers, BAG-procesmanager bij de gemeente Utrecht. “Zo constateerden we dat we niet altijd goed scoorden op de tijdigheid van het bijwerken van vergunningsgegevens. We verbeterden het proces en scoren nu boven het landelijke gemiddelde.”

Betrouwbaarheid gegevens

“Een juiste registratie is bijvoorbeeld belangrijk bij calamiteiten. Zo stortte in 2017 een parkeergarage in Eindhoven in als gevolg van ondeugdelijke vloeren. De gemeente Utrecht heeft toen met behulp van de BAG kunnen uitzoeken welke gebouwen zijn gebouwd met dit type vloer. Op basis van de uitkomsten is een plan van aanpak gemaakt. Met de juiste informatie kun je dus rampen voorkomen.” Ook in de verwijdering van asbest speelt de BAG-informatie een rol, aldus Kuijpers. “We weten in welke jaren asbest werd gebruikt in gevelbeplating en daken. Met behulp van luchtfotografie is gekeken naar de asbesthoudende daken. De BAG leverde de informatie per pand. Zo zie je: een goede kwaliteit van de BAG-informatie is goed voor Nederland.”

Bredere kwaliteitsblik

En de Utrechtse focus op kwaliteit reikt verder. De gemeente ziet dat verschillende basisregistraties afwijkende definities hanteren voor ‘zelfstandige woonruimte’. “We zijn erg blij met de mogelijkheid dit nu samen te bespreken met het Kadaster, diverse grote gemeenten, de Belastingdienst, belastingsamenwerkingen en een vertegenwoordiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken.”

Meer informatie?

Lees meer over BAG Kwaliteitszorg.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.