Uitbreiding mutaties BRK Levering

Aanpassing maakt dat onze dienstverlening beter aansluit op de behoefte van onze afnemers.

Momenteel ontvangt u een mutatie van BRK Levering bij een wijziging in de Basisregistratie Kadaster (BRK) of wanneer wij gegevens koppelen met andere basisregistraties. Om onze dienstverlening beter af te stemmen op uw behoefte hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in  onze dienstverlening. 

Wijzigingen die met een stuk bij het Kadaster zijn ingeschreven behoren tot de output van BRK Levering. U ontvangt hier altijd een mutatiebericht van. Wijzigingen op niet-natuurlijke personen, natuurlijke personen en BAG-adressen die geen koppeling hebben, zijn authentiek in de BRK en behoren dus ook tot de output van BRK Levering.

De wijzigingen op een rijtje:

  • Voortaan leveren wij u alle mutaties met persoonsinformatie voor natuurlijke personen die geen koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP) hebben. Van de gekoppelde natuurlijke personen leveren wij bij iedere mutatie van het object wel de meest actuele informatie.
  • Daarnaast leveren we bij niet-natuurlijke personen een mutatiebericht indien in de BRK de naam, zetel of rechtsvorm door middel van een ingeschreven akte wordt aangepast. Voor niet-natuurlijke personen die geen koppeling met het Handelsregister hebben, sturen wij u ook wijzigingen in het bedrijfsadres. Van gekoppelde niet-natuurlijke personen kan de actuele situatie opgehaald worden uit het Handelsregister.
  • Alle wijzigingen in adressen krijgt u na deze aanpassing van ons als mutatie.

Door deze aanpassingen nemen de dagelijkse mutaties toe, waardoor de levertijd gewaarborgd blijft.