Uitbreiding mogelijkheden bij samenvoegen van percelen

Vanaf 1 november 2017 kunnen ook percelen belast met verschillende beperkingen, samengevoegd worden.

Vanaf 1 november 2017 is het mogelijk om met de applicatie Verenig, ook percelen samen te voegen die belast zijn met verschillende beperkingen. Het gaat hier om beperkingen van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) en/of Opstalrechten voor leidingen (OL).

Lees meer over het samenvoegen van percelen.