Topotijdreis biedt nieuwe kaartlaag en luchtfoto’s

Topotijdreis is vernieuwd. De kaart van 2022 en ook luchtfoto’s tot 2022 zijn toegevoegd. Er kan gewisseld worden in weergave van topografie naar luchtfoto’s. De tijdbalk wordt automatisch aangepast naar de jaren waarvoor luchtfoto’s beschikbaar zijn. 

Maak een reis door de tijd op www.topotijdreis.nl.

Meer dan 200 jaar topografie

Vanaf 1815 wordt onafgebroken bijgehouden hoe Nederland verandert, door wegen, water, bebouwing en landbouwgrond in kaart te brengen. De uitgebreide ervaring met het verzamelen van geo-informatie heeft geresulteerd in meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau. 

Over Topotijdreis

In 2015 introduceerden het Kadaster en kaartenspecialist Esri Topotijdreis, ter ere van 200 jaar topografische kaarten in Nederland. Topotijdreis wordt steeds verder ontwikkeld. Zo worden actuele kaarten en luchtfoto’s toegevoegd.