TOP10NL webservices vernieuwd

Net als de BRT Achtergrondkaart is nu ook het systeem achter de TOP10NL webservices (WMS en WMTS) toekomstbestendig. De huidige kaart wordt uitgefaseerd, dus vervang de url's zo snel mogelijk. U leest er meer over in dit bericht.

Nieuwe software, uiterlijk kaart blijft hetzelfde

Samen met PDOK stappen we over op andere software. De nieuwe webservices zijn gebaseerd op de TOP10NL Geopackage. Het uiterlijk van de kaart is opnieuw ontworpen maar zo veel mogelijk gelijk gehouden aan de huidige kaart. 

Belangrijkste verschillen

Dit zijn de verschillen met de vorige versie:

  • De losse lagen voor punten, lijnen en vlakken zijn in de nieuwe webservices gecombineerd in 1 laag per objectklasse.
  • Op sommige punten is de visualisatie verbeterd:
    • Vlakken met symbolen bij waterdelen en terreinen zien er rustiger uit (meer ruimte tussen de symbolen). Denk aan objecten als waterdelen met riet, terreinen bos, boomgaard of populieren.
    • Taluds zijn duidelijker zichtbaar doordat de symbolen verder uit elkaar staan.

Voorbeeld oud en nieuw

Voorbeeld van de oude en nieuwe TOP10NL webservice. Links de oude webservice, rechts de nieuwe webservice van TOP10NL met een rustigere weergave van vlakken met symbolen en taluds.Voorbeeld van de oude en nieuwe TOP10NL webservice. Links de oude webservice, rechts de nieuwe webservice van TOP10NL met een rustigere weergave van vlakken met symbolen en taluds.

Verbetering plaatslabels

De weergave van plaatslabels op de WMTS webservice van TOP10NL is nog niet optimaal. Er worden afgebroken labels weergegeven en er worden te nog veel labels weergegeven. Samen met PDOK zijn we op zoek naar een oplossing hiervoor.

Huidige kaartversie wordt uitgefaseerd

  • Wij werken de data achter de huidige webservices niet meer bij. Deze houdt de actualiteit van de november-2021-levering van de BRT. Als u geen actie onderneemt, kijkt u dus naar een verouderde kaart.
  • Wij faseren de webservices van de huidige TOP10NL uit op 31 augustus 2022. Zonder aanpassingen toont uw applicatie of website na deze datum geen TOP10NL webservice meer.

Advies: vervang de url’s!

We adviseren u om zo snel mogelijk uw website of applicatie aan te passen op de nieuwe versie. Vervang daarom de huidige url’s door de nieuwe url's van TOP10NL. In de configuratie kunt u verwijzingen naar de url’s van de huidige TOP10NL webservices opzoeken en vervangen door de url’s genoemd in de metadata van TOP10NL of op de productpagina van PDOK:

Meer informatie

Kijk voor verdere informatie op: