Toekomst landelijk gebied Flevoland

20 maart 2019

Klimaatverandering, zonne-energie en natuurontwikkeling. De provincie Flevoland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Een onderzoek van Wageningen University en het Kadaster biedt waardevolle informatie over toekomstig grondgebruik.

Bodemdaling, klimaatverandering en bodemdegradatie vormen uitdaging

Flevoland is een provincie anders dan alle andere: circa 5 meter onder de zeespiegel, met uitgestrekte landbouwgronden en opvallend veel windmolens. Nog niet zichtbaar zijn de te verwachten gevolgen van bodemdaling, klimaatverandering en bodemdegradatie door intensief agrarisch gebruik. Tel daar nog de geplande uitbreiding van onder meer Almere en het vliegveld bij Lelystad bij, en het is duidelijk dat het landelijke gebied straks niet hetzelfde is als nu.

Rijksvastgoedbedrijf bezit veel landbouwgrond

Een ander uniek aspect van Flevoland is de grote hoeveelheid agrarische grond in eigendom van het Rijk. 'Na de inpoldering gaf de Rijksdienst IJsselmeerpolders boerderijen met bijbehorende landbouwgrond uit aan (erf)pachters', aldus Petrus. “Hoewel veel land en bedrijfsgebouwen verkocht zijn, is het Rijksvastgoedbedrijf nog eigenaar/verpachter van ongeveer 28.000 van de 100.000 hectare landbouwgrond in Flevoland.' Van der Wielen: 'Dat was voor ons de reden om, zodra de ideeën voor kavelruil ontstonden, het Rijksvastgoedbedrijf uit te nodigen om deel te nemen aan de stuurgroep Grondgebruik Flevoland.'

Alle betrokken partijen bijeen

De provincie Flevoland richtte samen met LTO-Noord, het Waterschap Zuiderzeeland en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), een stuurgroep en een werkgroep Grondgebruik Flevoland op. De stuurgroep wilde de ontwikkelingen die invloed hebben op het agrarisch grondgebruik in Flevoland in beeld gebracht hebben. Daarvoor kregen Wageningen University & Research en het Kadaster een onderzoeksopdracht.

Wat staat er in het onderzoek?

Klaas van der Wielen, beleidsmedewerker bij de provincie Flevoland en lid van de werkgroep Grondgebruik Flevoland, licht toe: ‘Het rapport geeft een beeld van de agrariërs en andere partijen in het landelijk gebied’. De onderzoeksresultaten staan in het rapport ‘Grond in beweging’, dat op 6 maart 2019 is aangeboden aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kansen in natuurontwikkeling, klimaatadaptie en zonne-energie

Uit het onderzoek blijkt staat dat agrariërs vooral kijken naar kansen voor hun bedrijf. 'En het Rijksvastgoedbedrijf heeft informatie over de toekomstige agrarische gebruiksmogelijkheden van de gronden en kansen, zoals natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en opwekking van zonne-energie', vult Peter Petrus aan. Hij is interdepartementaal beleidsadviseur vastgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf en ook lid van de werkgroep.

Vrijwillige kavelruil biedt mogelijke oplossing

De agrarische sector heeft aangegeven dat zij vrijwillige kavelruil ziet als een van de middelen om de problemen in het landelijke gebied op te lossen. De partijen in de stuurgroep onderschrijven dit, niet alleen als oplossing voor agrarische problematiek, maar ook als mogelijk middel om de Omgevingsvisie Flevoland Straks te helpen realiseren.

Rijksvastgoedbedrijf werkt mee in beginsel

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in beginsel mee aan kavelruil als de huurders dit ook willen. Daarnaast moeten er ook bredere maatschappelijke belangen mee gediend worden. De verkavelingssituatie is grondig bestudeerd en in het rapport op kaarten weergegeven. Van der Wielen: 'Wageningen en Kadaster hebben samen een bieding gedaan voor de uitvoering van het onderzoek. Dat bleek een goede combinatie.' Charlotte Gillet, projectleider gebiedsinrichting bij het Kadaster, beaamt dit: 'Elk afzonderlijk hadden we minder voor elkaar gekregen.'

Lees het hele onderzoek

Hebt u interesse in het gehele onderzoek? Ga dan naar de pagina met samenvatting en onderzoeksrapport.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van maart 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief