Tarieven per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 blijft het merendeel van de tarieven van het Kadaster op het peil van 2022. Op enkele punten wordt de tariefstructuur aangepast om tegemoet te komen aan wensen van klanten en vanwege ontwikkelingen in de dienstverlening. 

Voldoende ruimte

Het Kadaster bepaalt jaarlijks op basis van het Meerjarenbeleidsplan en –begroting en op basis van inhoudelijke redenen of tariefwijzigingen noodzakelijk zijn. Voor de tarieven zijn we o.a. afhankelijk van het aantal transacties in de vastgoedsector. Wij verwachten de komende jaren een dalend werkaanbod uit de vastgoedmarkt, maar dit is vooralsnog geen reden om de algemene tariefhoogte aan te passen. De reserves zijn vooralsnog op voldoende niveau om een omzetdaling op te kunnen vangen en ook te blijven investeren in vernieuwingen en innovatie.  

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2023 goedgekeurd. Bekijk de webversie van de Staatscourant

Belangrijkste aanpassingen:

  • Het tarief voor kabel- en leidinginformatie (KLIC-melding) wordt verlaagd van € 13,50 naar € 11,50 per melding.
  • De kwartiertarieven die gelden voor archief-, advies- en maatwerk volgen de reguliere loonontwikkeling en gaan met 4% omhoog. Deze tarieven zijn gebaseerd op de per kwartier bestede tijd van een medewerker.
  • Voor overdrachten van nieuwe percelen van maximaal 100 m2 en een waarde van maximaal € 5000,- geldt het lage verificatietarief. De grens van € 5000,- wordt verhoogd naar € 6500,- in verband met de ontwikkeling van de grondprijzen. Het lage verificatietarief van € 55,- wordt verhoogd naar € 61,- en het lage splitsingstarief van € 150,- wordt verhoogd naar € 156,- in lijn met de verhoging van de kwartiertarieven.

Meer weten?

Een volledig overzicht van de (nieuwe) tarieven vanaf 1 januari 2023 vindt u op de pagina Tarieven.