Tarieven per 1 januari 2021

18 november 2020

Per 1 januari 2021 blijven de meeste tarieven van het Kadaster op het peil van 2020. Op enkele punten wordt de tariefstructuur vereenvoudigd en zijn er wijzigingen in de tariefsystematiek om tegemoet te komen aan wensen van klanten. 

Investeren in vernieuwingen en innovatie

Jaarlijks wordt op basis van het Meerjarenbeleidsplan en –begroting en op basis van inhoudelijke redenen, zoals nieuwe vormen van dienstverlening, bepaald of tariefwijzigingen noodzakelijk zijn. Het Kadaster streeft daarbij naar een overzichtelijke product- en tariefstructuur en houdt er rekening mee dat gebruikers gebaat zijn bij stabiele tarieven. Hoewel de prognoses ook voor het Kadaster onzeker zijn ten gevolge van de coronacrisis, zijn de reserves vooralsnog op voldoende niveau om een omzetdaling op te kunnen vangen en ook te blijven investeren in vernieuwingen en innovatie.   

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2021 goedgekeurd. 

Belangrijkste aanpassingen: 

  • Geen VKG-tarief voor het ‘restperceel’ bij enkelvoudige splitsing. Ingangsdatum is 1 april 2021. Nadere informatie hierover volgt later. 
  • Aanpassingen in de tarieven voor het verstrekken van transactiegegevens. 

Een toelichting op de bovenstaande aanpassingen en een volledig overzicht van de (nieuwe) tarieven per 1 januari 2021 vindt u op onze tarievenpagina.