Tarieven per 1 januari 2019

16 november 2018

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2019 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 2%.

Daarnaast passen we een aantal specifieke tarieven aan om het gebruik van digitale diensten verder te stimuleren en de rechtszekerheid te bevorderen. Dit betekent dat we een aantal tarieven verhogen en een aantal verlagen.

Beperkte tariefstijging

Het Kadaster ziet een ontwikkeling van minder transacties in de vastgoedsector doordat het woningaanbod krimpt en de nieuwbouw achterblijft. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af.

Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk. 

Belangrijkste aanpassingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2019 goedgekeurd.
Hieronder de belangrijkste aanpassingen:

  • Een algemene inflatiecorrectie van 2% voor alle tarieven, met uitzondering van het tarief voor kabel- en leidinginformatie (KLIC-meldingen). Dit is in lijn met het verwachte inflatiecijfer voor 2019 volgens het Centraal Plan Bureau.
  • Het tarief voor het inschrijven van een overdrachtsakte of een hypotheekakte met KIK gaat van € 77,- naar € 78,50. Zonder KIK gaat het tarief van € 126,- naar € 137,50.
  • Het basistarief voor Kadaster-on-line producten, de webwinkel en KIK inzagen gaat van € 2,40 naar € 2,60.
  • Het verificatietarief voor het inmeten van een klein perceel met een oppervlakte van maximaal 100 m2 en een koopsom of waarde vanmaximaal € 5.000,- was kosteloos en gaat naar € 55,-. Voor de overige percelen gaat het tarief van € 600,- naar € 630,-.
  • Het tarief voor het op verzoek splitsen van een klein perceel met een oppervlakte van maximaal 100 m2 (ten behoeve van het in overeenstemming brengen van de kadastrale grens met het werkelijke gebruik) gaat van € 90,- naar € 150,-. Voor de overige percelen gaat het tarief van € 400,- naar € 420,-.
  • Het tarief voor het samenvoegen van percelen via de applicatie Verenig was € 90,- en wordt kosteloos.
  • Het tarief voor een KLIC-melding gaat van € 19,- naar € 16,50.

Meer weten?

Een toelichting op de bovenstaande aanpassingen en een volledig overzicht van de (nieuwe) tarieven per 1 januari 2019 vindt u op de pagina Tarieven op Zakelijk.kadaster.nl.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.