Symposium 'Gebiedsontwikkeling in opmaat naar de Omgevingswet'

Hebt u een idee of plan voor gebiedsontwikkeling in uw omgeving? Maar weet u niet hoe u moet beginnen of bij wie u terecht kunt om uw plannen te realiseren? Het antwoord krijgt u op donderdag 11 oktober tijdens het symposium over gebiedsontwikkeling in de provincie Zeeland.

Bedoeld voor

Professionals uit het ruimtelijk domein, zowel op beleidsmatig als uitvoerend niveau werkzaam voor de Provincie Zeeland of de Zeeuwse gemeenten. Ook andere belanghebbenden uit zowel het landelijk als stedelijk gebied zijn welkom.  

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

Tijdstip programma
12.30 uur

Inlooplunch

13.00 uur Welkom en aftrap door middagvoorzitter Wouter van Zandbrink, lid Eerste Kamer en oud-lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland
13.15 uur Kadaster aan het woord, door René de Weijer en Frank van den Bogaert
13.30 uur Lezing Friso de Zeeuw 
14.00 uur Workshopronde 1 
15.00 uur Workshopronde 2 
16.30 uur Afsluiting en borrel

Lezing Friso de Zeeuw

Na de lunch en het welkom door de organisatoren vervolgen we de middag met een prikkelende lezing van Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde. 

Friso bundelt kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap. Hij staat bekend om zijn scherpe analyses en gepeperde stellingen over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt, grondbeleid, omgevingsrecht en bestuurlijke organisatie. Tijdens deze lezing neemt Friso ons mee in een verdere verdieping van het thema van deze middag: ‘Gebiedsontwikkeling, in opmaat naar de Omgevingswet’.  

Workshops

Er zijn 2 ronden met inspirerende workshops.

Ronde 1 workshop omschrijving

De mouwen omhoog in het stedelijk gebied

Leegstand in het centrum is een uitdaging voor veel gemeenten. Ook in Zeeland. Een toegankelijk, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum klinkt dan ook al muziek in de oren. Maar hoe komen we daar, welke weg moeten we bewandelen en wie of wat komen we onderweg allemaal tegen? In deze interactieve workshop stropen we de mouwen op en gaan we gezamenlijk aan de slag. Kruip uit je eigen vertrouwde rol en verplaats je in andermans perspectief, kijkend naar een breder belang. 
Samen aan de slag in het landelijk gebied

Ook bij gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied komen vele uitdagingen, partijen en belangen op ons pad. Bij deze workshop vormt het realiseren van een specifieke ruimtelijke opgave het vertrekpunt. Vanuit een toebedeelde rol gaan we samen aan de slag voor een betere leefomgeving. Door middel van het ruilen van eigen gronden werken we aan collectieve doelen, zonder onze persoonlijke opgaven uit het oog te verliezen. 

Uit het aanbod van deze eerste workshopronde kunt u 1 workshop naar keuze bezoeken.

Ronde 2 workshop omschrijving

Recreatieparken 

De revitalisering van recreatieparken staat hoog op de agenda, maar hoe pakken we dit 
aan? In deze inspirerende workshop delen we ervaringen van elders in Nederland en gaan we 
gezamenlijk op zoek naar de sleutel tot het realiseren van bruisende recreatieparken.
Goeree De gemeente Goeree-Overflakkee slaagde erin een gebied van 500 hectare duurzaam te 
ontwikkelen door grondgebruik en eigendom anders in te richten. Het Kadaster en de gemeente Goeree-Overflakkee blikken kort terug op dit proces en geven u op interactieve wijze handvatten om een integraal proces op gang te brengen en te houden.
3D-verkavelen In 2017 presenteerde Tom Bade, eigenaar van Triple E, in zijn boek ‘Ruilverkaveling. Door een 
andere bril’ het concept van 3D-verkaveling. Tijdens deze workshop maken we kennis met 3D-verkavelen. Hierbij legt Tom de relatie met het wettelijk ruilinstrument. Vervolgens gaan we aan de hand van 10 misverstanden over dit wettelijk ruilinstrument met elkaar in gesprek.  

Uit het aanbod van deze tweede workshopronde kunt u 1 workshop naar keuze bezoeken.

Komt u ook?

Noteert u alvast 11 oktober in uw agenda. U kunt zich aanmelden voor het symposium en de workshops en een vraag stellen over deze bijeenkomst via het aanmeldformulier. Tot en met vrijdag 5 oktober kunt u zich aanmelden. We ontvangen u graag in Restaurant en Partycentrum Landlust, Landlustweg 1, 4455 TK Nieuwdorp.