Stappenplan Beter Kenbaar stap 3

Nadere uitwerking van stap 3

Doel van dit stappenplan is het verzamelen en controleren van alle voor de transitie relevante gegevens. Daarbij zullen gemeenten enkele keuzes moeten maken. Zo moet voor elke beperking het werkingsgebied worden vastgelegd en wordt gemeenten gevraagd of zij van het transitieportaal gebruik willen maken, waarvoor de transitiesheet gebruikt kan worden. De werking van deze spreadsheet wordt vervolgens uitgelegd. Enkele bijlagen zorgen voor toelichting en voorbeelden.

Tags:
Zakelijk documentatie overheid
Soort document
Stappenplan
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
23-01-2020
Toegankelijkheid

pdf- en Excelbestanden, nee

Kunt u de pdf niet openen of bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice Wkpb:

Versie: 23-01-2020