Standplaatsen van woonwagens in beeld

Overheden moeten beleid maken dat ruimte geeft om in een woonwagen te wonen. Maar hoeveel woonwagens zijn er eigenlijk in Nederland? Aan welk aantal is behoefte? En hoe meet je of het beleid slaagt? Adviesbureau Companen en Kadaster brengen dit in beeld voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Enquête gemeenten gaf geen compleet beeld

Roosje van Leer Adviseur van Companen legt uit: “Ons eerste onderzoek in 2018 deden we alleen met een enquête onder de gemeenten. Maar ze reageerden niet allemaal, hielden niet allemaal gegevens bij en ook niet altijd op dezelfde manier. Soms ontbraken locaties, werden ligplaatsen of recreatiewoningen meegeteld. Bij een onderzoek in 2020 vroegen we het Kadaster de telling te toetsen en aan te vullen.”

Toetsing en aanvulling uit basisregistraties

Een woonwagencentrum is in de Basisregistratie Topografie (BRT) te herkennen. Topografen van het Kadaster controleren die locaties via luchtfoto’s. Daarna leggen zij er een kaartlaag overheen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de BAG zijn standplaatsen te herkennen. En dan kun je tellen. Hoeveel van de standplaatsen vallen in de woonwagencentra? Dit aantal vergelijk je met dat uit de enquête.

Elkaars registraties vergelijken en verbeteren

“Via de enquête kregen we 238 van de 355 gemeenten in beeld. Dan mis je best nog wat”, aldus Van Leer. “Het Kadaster kon die aanvullen. Soms verschilden onze aantallen met die van het Kadaster. Dan haalden we aanvullende informatie op bij de gemeenten en bespraken die met het Kadaster. Zo konden we elkaars registraties verbeteren. We kregen 1100 locaties in beeld met ruim 8800 standplaatsen.”

In de toekomst richten op kwalitatieve vragen

Volgens Van Leer zijn er in de afgelopen 2 jaar weinig standplaatsen bijgekomen. Gemeenten zijn nog bezig de behoefte in kaart te brengen. Het blijft dus nuttig om het aantal standplaatsen te monitoren. “Ik voorzie dat wij ons bij volgende metingen in de enquête kunnen focussen op kwalitatieve vragen als: kun je geschikte locaties vinden, is er draagvlak bij bewoners en omwonenden? En voor de cijfers leunen we dan meer op het Kadaster.”

Terzake

Dit artikel verscheen ook in het Kadastermagazine Terzake van juni 2021. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terz@ke nieuwsbrief ontvangen?

In de artikelen uit ons Terzake-magazine vindt u achtergrondverhalen van het Kadaster. Met de digitale Terz@ke blijft u op hoogte van al ons nieuws. Wilt u deze ook in uw mailbox ontvangen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.