Splitsen van percelen

Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers:

  • uitermate geschikt voor grote projecten als de verkoop van huurwoningen;
  • of als u één of meerdere delen van een kadastraal perceel wilt verkopen.

Beschrijving

Het Kadaster kan een perceel vóór verkoop voor u splitsen. Dit is handig wanneer u slechts een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen. Of wanneer u een geheel perceel in verschillende delen wilt verkopen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe grenzen op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar en aan te wijzen moeten zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. En na afloop ontvangt de aanvrager een factuur en overzicht van de nieuwe percelen.

Wanneer is het zinvol een perceel te laten splitsen?

  • Als u een gedeelte van een perceel verkoopt en bekend is waar de nieuwe grenzen lopen. De nieuwe grenzen dienen zichtbaar te zijn in het terrein of afgepaald zijn.
    Voor de duidelijkheid: Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.
  • Als de kadastrale grenzen en de oppervlakte van de nieuwe percelen vóór de overdracht vastgesteld moeten zijn, zoals bij de verkoop van appartementencomplexen;

Ook als er geen sprake is van verkoop of overdracht kunt u een perceel laten splitsen.

Werkwijze Splitsen van percelen

De eigenaar van het te splitsen perceel vraagt de splitsing aan of hij machtigt daarvoor een ander. Uiteraard houdt de eigenaar de nieuwe percelen in eigendom. De gerechtigde wijst de nieuwe grenzen van de nieuw te vormen percelen aan. Een landmeter van het Kadaster meet ze op en legt ze vast in de Basisregistratie Kadaster.

Grote meetopdrachten

Wilt u 50 of meer nieuwe percelen vormen? Dan geldt een verlaagd tarief als uw opdracht voldoet aan de gestelde eisen. Vraag hiervoor een offerte aan via het bestelformulier Splitsen van percelen.

Oppervlakten kleiner dan 100m2

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100m2 en minder dan € 5000,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. In dat geval is het mogelijk dat er een lager tarief gehanteerd wordt. De notaris verzorgt dan de splitsing door middel van een 'Voorlopige kadastrale grens.’

Voorlopige kadastrale grenzen

Als u een perceel wilt splitsen maar de definitieve kadastrale grenzen nog niet in het terrein kunt aanwijzen, ga dan naar Voorlopige kadastrale grenzen. Voorlopige kadastrale grenzen is bedoeld voor het notariaat, provincies, gemeenten en overheidsgrootgrondbezitters.

Meetgegevens zelf aanleveren

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau hebt u de mogelijkheid de meetgegevens van nieuwe grenzen voor het splitsen van percelen aan te leveren aan het Kadaster. Meer informatie hierover vindt u bij Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens.

Meer informatie

Een uitgebreide uitleg van de werkwijzen bij het splitsen van percelen vindt u in de folder en handleiding bij 'Documenten'. De handleiding leidt u stap voor stap door het splitsingsproces.

Tarieven

 

Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel € 400,00
Splitsen van percelen met 50 of meer nieuw te vormen percelen, per nieuw perceel € 328,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bent u eigenaar van het te splitsen perceel en moeten minder dan 50 nieuwe percelen gevormd worden? Plaats dan direct een bestelling voor de splitsing. U krijgt dan meteen inzicht in de kosten van uw splitsing.

Zodra wij uw bestelling hebben verwerkt, sturen wij u een bevestiging met de kadastrale kaart van het te splitsen perceel. We nemen dan ook contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel, of moeten 50 of meer nieuwe percelen gevormd worden? Vraag dan een offerte aan voor een splitsing.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de meting in het terrein (in overleg met u) in principe binnen 20 werkdagen plaats. Voor de aanwijs neemt de landmeter contact met u op. Bent u niet de eigenaar of zijn gemachtigde, dan neemt de landmeter contact op met de eigenaar voor de aanwijs.

Kennisgeving

De kadastrale eigenaar ontvangt een kennisgeving van de nieuwe perceelnummers en oppervlaktes. De opdrachtgever of gemachtigde ontvangt een kadastraal kaartje waarop de nieuwe perceelnummers worden getoond en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.