Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens

Zakelijke klanten kunnen zelf meetgegevens aanleveren bij het splitsen van percelen. Wij controleren de aangeleverde meetgegevens vooraf, wat zorgt voor een snellere doorlooptijd. Als de meetgegevens aan de kwaliteitseisen van het Kadaster voldoen, ontvangt u voor de aangeleverde meetgegevens een vergoeding.

Beschrijving

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau hebt u de mogelijkheid meetgegevens van nieuwe grenzen aan te leveren aan het Kadaster. Met behulp hiervan kunnen we percelen voor u splitsen. De nieuwe grenzen leggen we aan de hand van deze meetgegevens vast in de Basisregistratie Kadaster.

Bent u particulier en wilt u percelen laten splitsen? Lees dan meer over het Splitsen van percelen zonder eigen meetgegevens.

Tarieven

Als u meetgegevens hebt aangeleverd en deze voldoen aan de kwaliteitseisen van het Kadaster, ontvangt u een vergoeding van € 144,00. Dit bedrag is al in het tarief verwerkt en kennen we per te factureren perceel toe.

Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens

Omschrijving Prijs
Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel* € 256,00
Splitsen van percelen, met 50 of meer nieuw te vormen percelen (in hetzelfde (bouw-)project gelegen en in 1 meting opgenomen), per nieuw perceel € 184,00

Meetgegevens naar aanleiding van verkoopakte

Als u naar aanleiding van een verkoopakte meetgegevens voor de verificatiemeting aanlevert, ontvangt u de vergoeding als uw levering is geaccepteerd en het perceel is gevormd. Degene die de meetgegevens mailt naar het Kadaster ontvangt een brief met een overzicht van de aangeleverde gegevens, tenzij er in de aanbiedingsmelding vermeld staat dat een andere partij de vergoeding ontvangt. Op basis van deze gegevens dient u een factuur in bij het Kadaster.

Wanneer krijgt u geen vergoeding?

Als u een grens beschrijft in relatie tot bestaande grenzen of topografie dan ontvangt u geen vergoeding. Bijvoorbeeld: ‘twee meter evenwijdig aan de westgevel van huis met nummer 21’ of ‘het verlengde van NO-grens perceel 1234’. In deze gevallen levert u géén meetgegevens. U ontvangt dus geen vergoeding.

Alleen als u de omschrijving met digitale metingen combineert, volgt een vergoeding.

Bestellen

Vraag een offerte aan voor het splitsen van percelen met behulp van meetgegevens.

Wenst u geen offerte? Plaats dan direct een bestelling voor het splitsen van percelen met behulp van meetgegevens. 

Aanleveren van meetgegevens

U levert de meetgegevens digitaal aan. De metingen zijn uitgevoerd met behulp van GPS en/of tachymeter en zijn eventueel aangevuld met meetbandmaten.
 
Als u meetgegevens zelf aanlevert, komen de aanwijs van de grenzen in het terrein en de meting door een landmeter van het Kadaster te vervallen. De betrokken partijen verklaren schriftelijk dat ze het over de inhoud van de digitale levering eens zijn.

Eisen meetgegevens

Om juist en volledig verwerkt te kunnen worden in de Basisregistratie Kadaster, moeten de meetgegevens aan een aantal eisen voldoen. In onderstaande documenten vindt u daar meer informatie over.

Welke bestanden moet u aanleveren?

In onderstaand overzicht ziet u per meetwijze welke digitale bestanden u moet aanleveren. In de downloads vindt u voorbeelden van deze bestanden. 

1. Digitale terrestrische meting met een digitaal coördinatenbestand

  • de meetschets van de digitale terrestrische meting (bestandsformaat PDF, PNG of JPG), voorzien van puntnummers en geometrische relaties (zoals punten-op-één-lijn, evenwijdigheid en haakse hoeken);
  • de digitale coördinatenlijst (bestandsformaat TXT, XLS, CSV of CRD);
  • berekeningsverslag (bestandsformaat TXT of HTML, te openen met Kladblok), voorzien van de originele meetwaarden en het berekeningsverslag 1e fase toetsing.

2. Digitale terrestrische meting met de originele meetbestanden

  • de meetschets van de digitale terrestrische meting (bestandsformaat PDF, PNG of JPG), voorzien van puntnummers en geometrische relaties (zoals punten-op-één-lijn, evenwijdigheid en haakse hoeken); 
  • origineel meetbestand van de tachymeter of GPS-ontvanger. Vermeld het type meetinstrument en fabrikant en doe eerst een testlevering.

Voorwaarden

Als u na de inhoudelijke afkeuring van de meetgegevens niet binnen 6 weken aan de leveringseisen kunt voldoen, komt uw aanvraag te vervallen. Uiteraard is het altijd mogelijk de grenzen alsnog aan het Kadaster aan te wijzen, zodat een landmeter van het Kadaster de meting kan doen.

Levering

Na ontvangst van uw ondertekende opdrachtbevestiging, controle en de inhoudelijk goedgekeurde meetgegevens, voert het Kadaster de splitsing binnen 20 werkdagen uit. 

Bij grotere aantallen nieuw te vormen percelen (meer dan 50 percelen) maken wij een afspraak met u over de levertijd.