Snel en betaalbaar digitaal kadaster in Benin

In 70% van de wereld is registratie van grond- en vastgoedeigendom nog niet op orde. Zo ook in het West-Afrikaanse Benin, maar dat gaat veranderen. “Samen met het nationale kadaster van Benin ontwikkelen we een duurzaam en digitaal kadastraal informatiesysteem” vertelt Christelle van den Berg, regiomanager Afrika bij het Kadaster. 

Zonder tijdrovende en dure procedures

Van den Berg: “Het nieuwe systeem moet gevuld gaan worden met data over landeigenaren in 2 gemeenten in Benin. Deze data winnen we in volgens de ‘Fit-For-Purpose’-methodiek: snel, betaalbaar en goed genoeg om in de basisbehoefte van de samenleving te voorzien. Die behoefte is rechtszekerheid voor alle inwoners van Benin. In Benin kan door deze aanpak relatief snel en betaalbaar een vorm van rechtszekerheid ontstaan. Mensen hoeven hierdoor geen tijdrovende en dure procedures te doorlopen om in het kadastraal informatiesysteem opgenomen te worden.”
 

Alle belanghebbenden zijn betrokken

“Om het inwinnen van de data later ook in andere gemeenten toe te kunnen passen, stellen we effectieve werkprocessen op. Met alle ketenpartners, zoals de gemeenten, de landmeters en de notarissen. We waarborgen ook expliciet de belangen van vrouwen, jongeren, ongeletterden en nomaden door hen uitdrukkelijk bij het proces te betrekken.”

Eigendom over grond helpt in bestrijding van armoede

Het beëindigen van armoede is 1 van de 17 Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties in 2015 formuleerden. Mensen eigendom en zeggenschap over grond geven is één van de middelen om armoede te bestrijden. Daarom ondersteunt het Kadaster zusterorganisaties in verschillende landen over de hele wereld.

Meer informatie

  • Meer lezen over onze activiteiten in Benin? Kijk op de website projectpmaf.com.
  • Informatie over andere internationale projecten vindt u op kadaster.com.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van december 2020. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.