Schadevergoeding na natuurramp Nepal? Alleen met eigendomsbewijs

01 September 2018

 

Nepal is de afgelopen jaren geteisterd door een aardbeving en overstromingen. Voor steun en een schadevergoeding heb je een eigendomsbewijs nodig. Bij een kwart van alle percelen is het eigendom echter onduidelijk. Het Kadaster werkt daarom samen met de Nepalese overheid en UN Habitat om dit aan te pakken.

Eén van de armste landen

Bergen tot in de hemel, groene rijstvelden, prachtig versierde tempels en een kleurrijke bevolking. Nepal biedt prachtige cultuur én natuur.

Tegelijkertijd is het ook is één van de armste landen ter wereld. Het Aziatische land werd getroffen door een verwoestende aardbeving in 2015 en overstromingen in 2017. Mensen verloren veel: ze zijn hun huis kwijtgeraakt en hebben moeite om hun bestaan op te bouwen.

Erkenning van landrechten

Voor ongeveer 10 miljoen percelen, zo'n 25% van het totaal, is er onduidelijkheid over het eigendom. Om in aanmerking te komen voor steun en schadevergoeding heb je een eigendomsbewijs nodig; anders krijg je niks. Dit terwijl er genoeg fondsen zijn voor steun en schadevergoeding dankzij internationale organisaties. De regering van Nepal ziet in dat dit niet langer kan. Het Kadaster werkt samen met de Nepalese overheid en UN Habitat om de problematiek aan te pakken. Het streven van Nepal? Een systeem dat alle verbindingen tussen percelen, personen en hun rechten vastlegt.

Maatwerk

Dolakha is één van de districten waar veel huizen verwoest zijn door de aardbeving. Samen met de lokale organisatie HURADEC hebben we in kaart gebracht welke huishoudens nog in een krot wonen, of hun landrechten al zijn vastgesteld en of ze al steun krijgen van de overheid. Om een compleet landinformatiesysteem te krijgen is nieuw beleid en een strategie voor invoering nodig, doeltreffend en laag in kosten. Samen met het Global Land Tool Network (GLTN) hebben we een maatwerkstrategie ontwikkeld (‘Fit-For-Purpose’) voor landadministratie. Dit wordt de leidraad voor de Nepalese overheid waarmee landrechten voor iedereen kunnen worden erkend.

Trainen van experts

In juni heeft het Kadaster, samen met het ITC van de Universiteit Twente, 30 Nepalese experts getraind. Ze zijn meegenomen in de Fit- For-Purpose-aanpak en strategie; daarnaast hebben ze een actieplan gemaakt. Een sterke groep ambassadeurs helpt het in kaart brengen van alle landrechten.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van augustus 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake. Meer over de activiteiten van het Kadaster in het buitenland vindt u op de pagina Internationaal.