Samenwerkingsovereenkomst met Indonesië getekend

De ondertekening maakte deel uit van het programma van de economische missie van minister-president Rutte, ministers Ploumen en Schultz van Haegen en staatsecretaris Dijksma deze week in Indonesië.
Samenwerkingsovereenkomst met Indonesië getekend

Op 23 november ondertekende Kees de Zeeuw, directeur van Kadaster International, een convenant samen met Gabriel Triwibawa, Directeur Planning and Cooperation van het Indonesische ministerie van Agrarische Zaken en Ruimtelijke Ordening (ATR/BPN). Dit convenant is de start van een samenwerking tussen de twee organisaties, met als doel de landregistratie in Indonesië te versnellen. 

De Indonesische minister van Agrarische Zaken en Ruimtelijke Ordening heeft als doel gesteld dat in 2025 het volledige land is geregistreerd. Op dit moment staat de teller op 35%. Om het doel te bereiken, gaan we diverse 'Fit-For-Purpose' methoden onderzoeken die hiervoor het beste ingezet kunnen worden. Te denken valt aan het vereenvoudigen van landmeetstandaarden (waardoor het makkelijker en betaalbaarder wordt) en het gebruiken van crowdsourcing voor het inwinnen van gegevens. 

De ondertekening maakte deel uit van het programma van de economische missie van minister-president Rutte, ministers Ploumen en Schultz van Haegen en staatsecretaris Dijksma deze week in Indonesië.