Samenvatting gebruikersoverleg BRK, november 2019

Beknopt verslag van de behandelde onderwerpen in het gebruikersoverleg BRK van november 2019.

Tags:
BRK notariaat Zakelijk documentatie overheid makelaardij
Soort document
Verslag
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
13 maart 2020
Toegankelijkheid

Content, ja

13 maart 2020

Aan:

Deelnemers gebruikersoverleg BRK

Aanwezig:

 • Ingrid de Jong (KNB)
 • Olaf Lem (Waterschap Rivierenland)
 • Michon Hinke (gemeente Amsterdam)
 • Hester de Hoop (RWS)
 • Michel Körnmann (RWS)
 • Dick van Oostrom (RBG)
 • Jan Tjeerdsma (Makelaar Schelhaas)
 • Sylvia Tulen (Enexis)
 • Elise Wagenmaker (BZK)
 • Floris Zwaferink (VNG)
 • Bram Verwijs (SVHW)
 • Dianne Peeters (gemeente Peel en Maas)
 • Annie Weijts (provincie)

Kadaster:

Ruben Roes (voorzitter)
Theo Splithof
Karin de Bourgraaf

Afwezig:

Jos Kuikman (Belastingdienst) 

In het overleg van 14 november jongstleden, zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

eHerkenning

Dit zal als vervanging komen voor de huidige inlogmethode voor Mijn Kadaster en wordt gebruikt als de authenticatie bij Mijn Kadaster en onderliggende diensten. Het Kadaster zal in eerste instantie beide inlogmethoden naast elkaar aanbieden. Alleen voor Beter Kenbaar geldt dat vanaf operationeel worden van de BRK-PB al ingelogd moet worden met eHerkenning. De communicatie zal begin 2020 starten.

Handelsregister/BRK

De wens is om de koppeling tussen de BRK en HR te verbeteren. Hierbij zou het koppelpercentage tussen Handelsregister en BRK omhoog moeten; vervolgens kijken of synchronisatie van bepaalde gegevens mogelijk is en tot slot mogelijkheden bekijken voor rechtstreeks overnemen van gegevens uit het HR in de BRK. Daarvoor zal echter eerst de wetgeving moeten worden aangepast op stelselniveau van Basisregistraties. De vergadering ziet wel het belang van een goede samenwerking tussen HR en BRK.

Beter Kenbaar

De projectgroep van Beter Kenbaar spant zich in om alle thans geregistreerde Publiekrechtelijke Beperkingen, onder de huidige WKPB, zichtbaar te maken in de nieuwe applicatie BRK-PB te bereiken als extra optie onder het menu van “Mijn Kadaster”. Alléén de actuele beperkingen vanuit de Landelijke Voorziening WKPB en de actuele beperkingen uit de BRK, zullen op het moment van transitie naar het nieuwe systeem overgaan. De vervallen Beperkingen worden NIET overgenomen naar de BRK-PB. Vervallen situaties blijven beschikbaar bij de verschillende gemeenten en in de BRK, als historische gegevens.

Uiterlijk op 1 februari 2020 wordt het wetsvoorstel voor het vormen van de BRK-PB vastgesteld. Het project kan niet tijdig de juiste triggers leveren om BRK Levering te voorzien van de juiste gegevens. BRK Levering zal dus niet vanaf de start ook de ingeschreven PB’s kunnen verstrekken aan de diverse afnemers. Dit is wel voorzien voor juni/juli 2020.

Rapportage Appartementsrechten

De werkgroep heeft als doel het koppelen van BAG-adressen en Appartementsrechten (Kadastrale Objecten met Verblijfsobjecten BAG). Uit het laatste verslag is duidelijk geworden dat de kwalitatief juiste oplossing niet gevonden kon worden in het overnemen van de missende adressen uit de LV WOZ. Er is nu een vervolgwerkgroep opgestart die gaat onderzoeken of een bepaalde methode van terugmelden gebruikt kan worden.

Kadastrale kaart

Belangrijk item bij de Kadastrale kaart is het behouden van historie. Het Kadaster wil mits er voldoende klantvraag is de ontwikkeling van een synchronisatie op de planning opnemen. Wat is de wens ten aanzien van de historie? Wie wil dit opbouwen, wie niet? Gemeente Amsterdam wil dit graag hebben.

BRK levering 2.0/Haal Centraal

De verschillen en keuzemogelijkheden tussen BRK Levering en Haal Centraal zullen l tot uiting komen in een handreiking van de VNG op basis waarvan gemeenten, samen met hun softwareleverancier(s), een weloverwogen keuze kunnen maken.