Samen met gemeenten voorbereiden op Omgevingswet

01 May 2017

De invoering van de Omgevingswet in 2019 vraagt nogal wat van gemeenten. Zo moet het proces van bouwvergunningen aangepast worden. Het Kadaster werkt aan het Informatiehuis Bouw, de centrale voorziening en de regels die het vergunningenproces gaan ondersteunen.

Vroegtijdige afstemming is gewenst. Daarom verkennen Kadaster en gemeente Emmen samen het bouwvergunningenproces in een pilot.

Bewustwording

Dennis van Heteren, programmamanager Omgevingswet in de gemeente Emmen: “Tot nu toe zijn we voornamelijk bezig geweest met bewustwording. Veel van onze ambtenaren kennen de Omgevingswet nu in zekere mate. Daarvoor moest ik eerst zelf kennis opdoen en een netwerk opbouwen. Ik ben onder andere bij VNG KING, G32 en congressen van Binnenlands Bestuur geweest. En zo kwam ik ook bij het Kadaster.”

Informatiehuizen

Het Kadaster voert een verkenning uit naar de inrichting van de informatiehuizen Ruimte en Bouw, beide onderdeel van het digitaal stelsel van de Omgevingswet. Informatiehuizen zijn virtuele verzamelplekken van data. Voor de inrichting ervan is het belangrijk dat de informatieproducten, zoals een uiteindelijk vergunningsdocument, optimaal aansluiten bij de praktijk.

Esther van Kooten Niekerk is bij het Kadaster aangewezen als trekker voor het Informatiehuis Bouw. Samen met haar collega Sjoerd Radersma ging zij op zoek naar de programmamanager Omgevingswet in elke gemeente. In het contact met Dennis van Heteren werd snel duidelijk dat de gemeente Emmen en het Kadaster elkaar kunnen helpen bij de invoering van de Omgevingswet. Van Kooten Niekerk: “Vanuit het informatiehuis Bouw hebben we het initiatief genomen om de informatiebehoefte behorende bij de bouwvergunning samen met de gemeente Emmen uit te werken. Hierdoor krijgen wij een goed beeld wat er minimaal door het informatiehuis Bouw geleverd moet worden om straks een werkend stelsel onder de Omgevingswet te kunnen borgen.”

Energieke bijeenkomsten

De ‘Pilot Kadaster’, zoals hij in Emmen wordt genoemd, bestaat uit een aantal gesprekken tussen Kadaster en gemeente. Er zijn er nu drie geweest. “Het zijn energieke bijeenkomsten”, aldus Van Heteren. “We delen informatie uit tussen de gemeente en het Kadaster, maar het is ook een gelegenheid voor Emmense collega’s om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te zijn. Mijn collega Peter Mijnheer heeft als pilottrekker medewerkers vanuit diverse invalshoeken bij de gesprekken betrokken. Van beleid tot informatisering, van handhaving tot vertaling. En natuurlijk vergunningen, want hun werk zal anders worden: niet alleen andere regels, maar ook minder regels.” Zo wordt het voor de gemeente duidelijk waar zij bij de implementatie op moet letten. En het Kadaster krijgt aandachtspunten mee om te bespreken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Van informatiebehoefte naar informatieproducten

Van Kooten Niekerk: “Voor het inventariseren van de informatiebehoefte van Emmen zijn we nu klaar. Bij een aantal gemeenten wordt nu gecheckt in hoeverre deze voor alle gemeenten hetzelfde is. Tegelijkertijd werken we met de gemeenten Emmen en Nijmegen aan het vertalen van informatiebehoeften naar informatieproducten.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2017.  Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.