Ruimte beter benut dankzij herverkaveling Staphorst

Onder toeziend oog van de notaris werd donderdagochtend 28 januari de ruilakte van het landinrichtingsproject Staphorst ondertekend. Betrokken grondeigenaren woonden het programma bij via livestream. Met de ondertekening is het juridisch eigendom van bijna 2.000 hectare overgegaan naar de nieuwe eigenaren. 

Wettelijke verkaveling

Het landinrichtingsproject rond de kernen Staphorst, IJhorst en Punthorst is ruim 6.000 hectare groot. Daarvan is 5.300 hectare landbouwgrond. De gemeente Staphorst zette eerst in op vrijwillige verkaveling, maar dat gaf onvoldoende resultaat. Vervolgens maakte de provincie een inrichtingsplan voor een wettelijke verkaveling. Dit traject startte in 2013. 
 

Belangrijkste winstpunten

Door de ruilverkaveling namen per bedrijf huiskavels gemiddeld met 19% toe en veldkavels met gemiddeld 38%. Doordat de afstand tussen veldkavels en huiskavels is verkleind, neemt het aantal tractor-kilometers af met ruim 200.000 kilometer per jaar. Deze ruilverkaveling helpt grondeigenaren om kosten te besparen en efficiënter te werken. Ook is er ruimte gemaakt voor nieuwe natuur, een fietspad, verbreding van waterlopen en waterberging .

Verdeling kosten

De provincie betaalt de meeste kosten voor de ruilverkaveling. Daarnaast is er een kleine bijdrage vanuit Europa. Betrokken grondeigenaren dragen 8,5% van de kosten bij. Deze kosten verdienen ze naar verwachting binnen 1 tot 2 jaar terug.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe een verkaveling in zijn werk gaat en wat daarbij de rol van het Kadaster is? Bekijk dan de animatie op de pagina Verkavelen met de Wilg.

Herverkaveling in beeld

Bekijk de resultaten van het landinrichtingsproject Staphorst in deze video.