Ruilverkaveling Rouveen: ruimte voor landbouw én natuur

In 1995 had de provincie Overijssel 2 doelen in Rouveen: minder versnippering van landbouwgrond en nieuwe natuur creëren. De resultaten van toen zijn nog steeds een voorbeeld voor projecten nu. Deze ruilverkaveling laat zien hoe je binnen een gebied zowel ruimte voor landbouw én natuur creëert. Tijd voor een terugblik.

Feiten ruilverkaveling Rouveen

De ruilverkaveling is relatief snel uitgevoerd; tussen de stemming in 1995, kavelovergang in 2005 en de officiële afsluiting in 2010 zat 15 jaar. Er zijn maar liefst 5.280 percelen van boeren vervallen en 3.089 percelen ontstaan. Meer dan 63% van de 6.000 ha is van eigenaar veranderd.

Kenmerkende strokenverkaveling

Het gebied in Rouveen wordt gekenmerkt door strokenverkaveling: lange smalle percelen. Dit komt door de manier van vererving van vroeger. Sjors van der Graaf, projectcoördinator vanuit de provincie: “Als een boer 2 of 3 zoons had die allemaal boer werden, dan werd het perceel in de lengte gesplitst. Daardoor ontstonden zeer smalle percelen.”

Grond op waarde schatten

Hoe ging de ruilverkaveling in Rouveen in zijn werk? Hennie Ooink, destijds projectleider bij het Kadaster, vertelt: “Als de begrenzing van een project eenmaal vaststaat, dan worden alle eigenaren aangeschreven. Hun grond wordt dan op waarde geschat door een groep boeren uit de omgeving en een bodemdeskundige. Zo breng je in kaart wat de boeren inbrengen qua oppervlakte en waarde. Daarna ga je kijken welke boer je waarheen verplaatst.”

Veen minder waard dan zand

Ooink: “Veen heeft een lagere waarde dan zand; 1 ha veen is gelijk aan 75 are zand. 1 boer moest verplaatst worden van veen naar het zand en moest dus best veel oppervlakte inleveren. De meeste boeren zaten en bleven op het veen. Het waren vooral melkveebedrijven, want veen is eigenlijk alleen geschikt voor grasland.”

Efficiënter boeren

In totaal werden 10 boerderijen naar het buitengebied verplaatst, zoals die van Gerard Buitenhuis: “Op onze oude locatie deden we veel handwerk, stukjes land lagen overal versnipperd. We moesten de koeien elke week naar een ander stukje land verplaatsen.” Buitenhuis heeft nu 35 ha om het huis en nog zo’n 30 ha op afstand met 120 koeien. Voorheen was dat 18 ha met 40 koeien. Buitenhuis: “Het is allemaal veel efficiënter zo. Je hebt het overzicht en kan nu veel beter plannen.”

1.000 ha nieuwe natuur gerealiseerd

Er was al 650 ha natuur in Rouveen, in eigendom van Staatsbosbeheer. Maar dat lag niet aaneengesloten. Door 350 ha toe te voegen is een aaneengesloten natuurgebied ontstaan. Hier kon de waterhuishouding volledig afgestemd worden op de natuurwaarden. Van der Graaf:

“De natuurinrichting is uiteindelijk losgeknipt van de landinrichting om de ruilverkavelingscommissie niet langer te belasten. Want 1.000 ha, dat is nogal wat. Die inrichting is een jaar of 4-5 geleden afgerond.”

Singelstructuur hersteld met beplanting

Er werd 10 km nieuwe beplanting langs wegen en 17 km beplanting aangelegd. Daarmee versterkte de kenmerkende singelstructuur in het gebied, zoals elzensingels langs kavelgrenzen. Van der Graaf: “Langs de nieuwe kavelgrenzen zijn deze singels hersteld of opnieuw aangelegd. Op verschillende plekken zie je nu singels staan die behoorlijk tot wasdom zijn gekomen. De oorspronkelijke structuur is hersteld maar wel in een grover netwerk. Een echte aanwinst voor de landschapskwaliteit.”

Rol van Kadaster bij ruilverkaveling

Het Kadaster verzorgt bij grote landinrichtingsprojecten als onafhankelijke partij advies en procesbegeleiding. Rechtszekerheid borgen is daarbij altijd het onderliggende doel. Zo ook in Rouveen. Lees meer over wat we kunnen beteken bij ruilverkaveling op de pagina Landelijk gebied .

Terzake 

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van september 2020. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake

Terzake nieuwsbrief ontvangen? 

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief