Release 1.12 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.12 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 7 december 2017 is release 1.12 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht.

Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard, kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.