Regionale woonvisie onderbouwen met woningmarktcijfers

09 november 2016

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een samenwerkingsverband van zes gemeenten. Met opgeteld 30 woonkernen. En een heldere woonvisie: regiobelang boven gemeentebelang.

Woonvisie

Iemke Bruseker is programmamanager Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. En trots op de regionale woonvisie: “Regio’s verdelen meestal op voorhand het nieuwbouwbudget onder gemeenten. Wij doen dat niet. Nieuwbouwplannen bespreken we met de gemeenten; we blijven naar kwaliteit kijken, we gunnen het elkaar. Wij bouwen daar waar de vraag is. Het belang van de regio staat voorop.” Om te blijven aansluiten bij de vraag en de invloed op de bestaande woningmarkt in kaart te hebben, wilde de regio weten: hoe doet de regionale koopwoningmarkt het eigenlijk?

Kernvragen

De regio klopte aan bij het Kadaster. Lia de Kievit, adviseur Ruimtelijk Beleid bij de gemeente Molenwaard: “We zagen de woningmarkt uit het dal kruipen, maar we wisten niet: wie koopt nou wat? En juist die vraag is voor een gemeente het belangrijkst.” “Je wilt bijvoorbeeld niet dat nieuwbouw concurreert met je bestaande voorraad”, vult Bruseker aan.

Woningmarktrapportage Kadaster

De rapportage van het Kadaster liet voor zes jaren de ontwikkelingen zien in onder meer: aantallen transacties, leeftijden eigenaren, woningtypen, bouwjaren, aandelen starters en doorstromers, gemiddelde koopsommen en vierkante-meterprijzen. Op regioniveau, kernniveau, vergeleken met andere regio’s. Bruseker: “Ambtenaren konden aardig veel duiden, maar er was veel interpretatie. Het Kadaster heeft nu de feiten geleverd.”

De belangrijkste conclusies

De Kievit: ”De cijfers bevestigden het beeld dat we hadden: het aantal transacties stijgt. Dat is prettig. En veel nauwkeuriger dan je zelf kunt achterhalen.” Bruseker: “We dachten dat we een periode van bevolkingsdaling tegemoet gingen. Je zou dan verwachten dat het aantal verkopen onder het landelijke gemiddelde ligt; dat is niet zo.”

De verrassing? “De starters!”, vertelt De Kievit. ”Die kopen juist iets duurder, groter en vrijstaand. We hoorden al van makelaars: mensen komen met een spaarpot aan als ze voor het eerst kopen.”

Van conclusies naar een herijking Woonvisie

De regio gebruikt de cijfers bij het toekomstbestendig maken van de Woonvisie. Samen met belanghebbenden in het gebied, zoals makelaars en woningcorporaties. Bruseker ziet het met vertrouwen tegemoet: “We zijn een landelijke regio in de Randstad, waar veel gespaard wordt en waar men mooie huizen koopt.”