Recordjaar 2020: “Meer dan 1 miljoen akten”

Meer dan 1 miljoen akten verwerkte het Kadaster in 2020; een record’. Het aanbod van akten was vooral in de laatste dagen van december ongekend hoog. Hoofdbewaarder Ruben Roes blikt terug op de enorme drukte en kijkt ook alvast vooruit. 

“Ik kijk terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin we mede door de goede samenwerking met het notariaat goed voorbereid waren op de ongekende drukte aan het eind van het jaar. Ook in 2021 zetten we die samenwerking voort en zijn we alweer volop bezig met nieuwe ontwikkelingen.” 

Gigantische aantallen in december

“In de laatste decemberdagen kregen we op een gegeven moment meer dan 12.000 stukken per dag binnen. Dat zijn echt gigantische aantallen. Ik heb dit soort cijfers op de laatste dag van het jaar niet eerder gezien. In december 2019 zaten we een aantal dagen op ruim 9.000 stukken per dag. Maar 3.000 aanbiedingen per dag méér is gewoon heel veel. Over heel 2020 hebben we meer dan 1 miljoen akten binnengekregen en dat is voor het eerst sinds 2007. Kijken we puur naar de akten met eigendomsoverdrachten, dus niet de hypotheken, dan is er zelfs sprake van een absoluut record!”

Nog snel overdrachten door particuliere investeerders 

“We wisten dat we een bijzondere eindejaarspiek konden verwachten, gezien de fiscale maatregelen per 1 januari. Particuliere investeerders zijn per 1 januari meer overdrachtsbelasting gaan betalen namelijk 8% in plaats van 2%. Het was dus logisch dat er dan nog snel allerlei overdrachten zouden plaatsvinden in 2020. 

Starters stelden overdrachten uit

“Voor starters daarentegen verwachtten we het tegenovergestelde vanwege de maatregelen. Daar verwachtten we uitstelgedrag tot na de jaarwisseling in verband met de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar. Dat waren de voorspellingen en die zijn ook behoorlijk uitgekomen.” 

Veel transacties door gevoel van urgentie

“We zitten midden in de coronacrisis, maar de huizenprijzen stijgen keihard door. De rente is zeer laag en het aanbod van woningen is beperkt. Dat alles zorgt ervoor dat er bij mensen een bepaald gevoel van urgentie ontstaat om een huis te kopen. Dat zorgde voor heel veel transacties dit jaar. En daar komen de fiscale maatregelen nog bij. Dat maakt het een heel bijzonder jaar met een heel bijzonder eind.”  

Veel handwerk door complexe akten

“Naast het hoge aantal, was ook het aantal complexe akten heel hoog. Deze akten, vaak grotere beleggingsportefeuilles, waren te complex voor KIK en daardoor kwam er ook veel handwerk aan te pas voor mijn collega’s. Er is dus enorm hard gewerkt om de hele voorraad weg te werken binnen de 6 werkdagen die daarvoor staan. Om dit te bereiken hebben 175 collega’s ook tijdens de kerstdagen gewerkt. Dat het is gelukt, is echt een hele knappe prestatie.” 

Goede signalen van notarissen

“Gelukkig waren we goed voorbereid op de drukte door vroegtijdige signalen vanuit het notariaat. Er waren notarissen die ons al in november meldden dat ze klanten nee moesten gaan verkopen om nog dit jaar aan de beurt te komen. Dat was voor ons een heel duidelijk signaal dat er een groot aanbod te verwachten was.” 

Dit jaar verder automatiseren

“Nu in het begin van 2021 is het aantal akten dat met KIK ingeschreven wordt heel hoog.  Omdat nu vanwege de fiscale maatregelen starters met relatief eenvoudige akten komen. Soms werden per dag meer dan 60% van de akten aangeboden met KIK. Gemiddeld is dat ruim 40% per maand. Doordat we met KIK-akten geautomatiseerd kunnen verwerken, halen we ook in deze drukke tijden onze verwerkingstermijnen nog steeds. Het notariaat en het Kadaster zorgen er zo samen voor dat we actueel zijn en de rechtszekerheid dienen. Dit jaar willen we verder automatiseren. We werken bijvoorbeeld aan modellen waarbij we ook nieuwbouw kunnen gaan automatiseren.” 

Andere ontwikkelingen voor het notariaat in 2021

“Een andere belangrijke ontwikkeling voor 2021 is de vernieuwing van het systeem waarmee aktes worden aangeboden. Hiermee willen we de bewijspositie van de notaris verder verbeteren en de continuïteit van het aanbiedproces garanderen. Ook willen we erfdienstbaarheden beter ontsluiten met een erfdienstbaarhedenviewer die notariskantoren zelf kunnen gebruiken. We gaan een aantal kantoren benaderen die met ons willen proefdraaien.”