Reactie Kadaster naar aanleiding van artikel FD

Het Financieele Dagblad (FD) publiceerde op maandag 13 februari 2017 het artikel ‘Kadaster kampt met veiligheidsrisico’s ICT’. Naar aanleiding van dit bericht komen wij met onderstaande reactie.
Reactie Kadaster naar aanleiding van artikel FD

Informatiebeveiliging staat hoog op de agenda vandaag de dag. Zo ook voor het Kadaster. Wij werken al 185 jaar in een grote dataomgeving met grote publieke verantwoordelijkheid. De omvang van de dataomgeving neemt alleen maar toe (de ontwikkeling van big data, linked data, etc.). Met de data van het Kadaster bedienen wij de rechtszekerheid van de vastgoedmarkt. Wij doen dit niet alleen. We werken nauw samen met onder andere notarissen waarbij we elkaar controleren en scherp houden en staan daarmee in de top van de wereld voor wat betreft kwalitatief goede data.

Juiste interpretatie cruciaal

Het artikel in het FD is gebaseerd op interne stukken. Het is van cruciaal belang de juiste interpretatie van de gegevens te kennen bij het lezen van deze rapporten om de juiste vertaling te kunnen maken. Wij relateren onze risicoduiding aan een zeer hoge standaard en ambitie die wij onszelf hebben gesteld en gedefinieerd voor de dag van morgen. We doen dat op een hoog detailniveau en zijn permanent bezig met het oplossen van mogelijk te verwachten risico’s. Daarmee is het niet zo dat die risico’s per definitie actueel zijn. We willen voorbereid zijn op toekomstige risico’s. 

Het Kadaster sluit met het Handboek Beveiliging volledig aan op de Rijksoverheidsstandaard voor beveiliging (BIR) en daarmee aan de gestelde wetgeving. Wij kennen een aantal van 11.000 DDOS-aanvallen en hackpogingen per maand. Wij zijn daar transparant in. U vindt alle informatie in ons jaarverslag. Overigens niet één daarvan heeft geresulteerd in inbreuk of aantasting van onze systemen. De hele wereld heeft te maken met deze aantallen, het is jammer genoeg een stijgende trend.

Geen reden voor twijfel 

Op dit moment is er geen reden voor twijfel aan de continuïteit van onze bedrijfsprocessen en onze informatiebeveiliging. Onze infrastructuur kent gescheiden systemen. De informatiedatabase en mutatiedatabase zijn gescheiden van elkaar. Uiteraard werken we, zoals genoemd, altijd aan verbetering en worden er maatregelen getroffen ten behoeve van onze informatiebeveiliging door middel van interne en externe onderzoeken. Deze onderzoeken worden op jaarbasis herhaald en resulteren in een positief oordeel.

Het Kadaster staat al meer dan 185 jaar voor betrouwbare informatie. De beveiliging daarvan is daar onlosmakelijk mee verbonden en een blijvend onderwerp op de agenda van toezichthouders, bestuur en directie.

Minister Schultz zei in reactie op gestelde Kamervragen dat er geen twijfel is over de betrouwbaarheid van het eigendomsregister van het Kadaster. De reactie van de minister leest u in het verslag van de Tweede Kamer.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact met ons op