Rate limiet BAG API Individuele Bevragingen omhoog

Vanaf 1 maart 2023 wordt de rate limiet van BAG API Individuele Bevragingen 50 berichten per seconde. 

Van 5 naar 50 berichten per seconde

De rate limiet zou per 1 maart 2023 5 berichten per seconde worden. Meerdere afnemers gaven aan hierdoor problemen te krijgen. Daarom verhogen we de rate limiet naar 50 berichten per seconde.

Evaluatie van de rate limiet 

We houden de snelheid van de BAG API in de gaten. Kan de BAG API de rate limiet van 50 berichten per seconde goed verwerken? Dan blijft de limiet ook per 1 juli 50 berichten per seconde. Zorgt deze verhoging voor problemen? Dan  verlagen wij de rate limiet per 1 juli 2023 naar 20 berichten per seconde. Vanaf 2024 evalueren wij de rate limiet jaarlijks. Blijkt dat de gestelde limiet verlaagd moet worden? Dan communiceren wij deze aanpassing op tijd. 

Maatregelen om de API snel en bruikbaar te houden

Op dit moment is op de BAG API Individuele Bevragingen een quotum ingevoerd van 50.000 berichten per dag. Vanaf 1 maart 2023 stellen we naast het quotum ook een rate limiet in. Hierbij controleren we hoeveel berichten per seconde per API key worden ingestuurd. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de BAG niet overbelast raakt en voor alle afnemers snel en bruikbaar blijft. 

 Verwacht u problemen?

Komt u structureel boven de gestelde limiet? En weet u niet hoe u dit oplost? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Meer informatie

De uitwerking van het quotum en de rate limiet leest u in de Richtlijnen voor het gebruik van de BAG API Individuele Bevragingen.