Quick scan kavelruil

Quick scan kavelruil

De Quick scan biedt u onder andere zicht op:

  • kansen om de verkavelingsstructuur te verbeteren;
  • aanwezigheid van ruilgrond voor vrijwillige kavelruil.

Beschrijving

Het Kadaster heeft bijna 100 jaar ervaring met verkavelen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheid om de agrarische verkavelingsstructuur in een gebied te verbeteren of natuur- en waterdoelen te realiseren. Dit doen wij door onze kennis over verkaveling en gebieden te combineren met geografische informatie.

De Quick scan kavelruil biedt u zicht op:

  • kansen om de bestaande agrarische verkavelingsstructuur te verbeteren;
  • potentiĆ«le baten voor de agrarische sector;
  • aanwezigheid van ruilgrond voor vrijwillige kavelruil;
  • mogelijkheden om natuur- en waterdoelen te realiseren.

U kunt de Quick scan ook gebruiken als:

  • basis voor het vaststellen van een logische projectgrens;
  • bouwsteen voor een grondverwervingsplan. 

Wat ontvangt u?

U ontvangt van ons een beknopte rapportage waarin de bestaande kadastrale eigendomsverhoudingen en agrarische verkavelingsstructuur in kaartbeelden en cijfers worden gepresenteerd. Op basis van deze kenmerken tonen we of verbetering van de agrarische structuur en/of de realisatie van doelen door middel van kavelruil kansrijk is.

Tarieven

De Quick scan kavelruil is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.