Project in Westelijke Balkanregio gestart

Experts van het Kadaster ondersteunen organisaties voor kadaster en landregistratie op de Balkan bij het versterken van hun landregistratie.

In maart vonden de eerste missies plaats in het kader van een nieuw SPATIAL-project in de Westelijke Balkanregio. SPATIAL staat voor Strengthen Professional Access To Information About Land. Experts van het Kadaster zullen organisaties voor kadaster en landregistratie op de Balkan ondersteunen met het versterken van hun landregistratie. 

Toegankelijke geo-informatie

De landen in de Westelijke Balkan hebben de ambitie om de toegang tot geo-informatie te verbeteren en te zorgen dat het aan dezelfde standaarden voldoet. Zij hebben voor efficiënte beleids- en besluitvorming behoefte aan betrouwbare, authentieke gegevens. Ook de samenleving  heeft profijt van transparante en toegankelijke geo-informatie. Het draagt bij aan een stabiele en duurzame relatie tussen inwoners en de overheid.

Gedetailleerde plannen voor Macedonië en Servië

Voor Macedonië en Servië zijn tijdens het bezoek gedetailleerde werkplannen gepresenteerd. De eerste activiteiten starten in april en mei.

In Macedonië werken we samen met de Agency for Real Estate Cadastre (AREC) aan de volgende onderwerpen:

  • Verdere ontwikkeling van het nationale geoportaal.
  • Het opzetten van een adresregister.
  • Het actualiseren van de werkprocessen voor de topografische kaart.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de WOZ-registratie.

In Servië werken we samen met Republic Geodetic Authority (RGA) aan:

  • Het maken van een strategie voor de infrastructuur van geo-informatie (NSDI).
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de WOZ-registratie.
  • Verkenning van het systeem van basisregistraties.
  • De mogelijkheden voor het gebruik van open data.
  • Meer inzicht in de concepten van kadastrale registratie in 3D.

Bezoek aan Nederland in april

In april gaan diverse regionale activiteiten van start. Directeuren van de kadaster en landregistratie-organisaties uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo*, Macedonië, Montenegro en Servië zullen dan Nederland bezoeken. Tijdens het bezoek krijgen de deelnemers inzicht in onze rol bij het inwinnen en bijhouden van onze basisregistraties en hoe we informatie verstrekken aan onze gebruikers.

* Kosovo als gedefinieerd bij Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.  

Achtergrond van het project

Het project in de Westelijke Balkan is onderdeel van het ‘MATRA-programma’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen dit programma ondersteunt Nederland verschillende landen in Zuidoost-Europa met hun EU-toetredingsvooruitzichten.