Productplan KLIC 2020-2023 beschikbaar

24 juli 2020

Het productplan KLIC is vernieuwd en vanaf nu beschikbaar.

Dienstverlening en ontwikkelingen

Het KLIC-productplan beschrijft de huidige KLIC dienstverlening en de ontwikkelingen in de komende periode: 2020-2023.

Verdere uitwerking Meerjarenbeleidsplan WIBON

Het productplan is een verdere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan van het Kadaster voor het deelgebied kabels en leidingen zoals geregeld is in de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON).

Productplan KLIC 2020-2023 lezen?

Naar het productplan KLIC 2020-2023