Planningswijziging KLIC-WIN

De planning voor KLIC-WIN is gewijzigd.

In eerdere berichtgeving over de Go Live planning van KLIC-WIN is een planningswijziging aangekondigd. In dit bericht informeren wij u op hoofdlijnen over deze wijziging. Met een aantal stakeholders (netbeheerders, service providers en koepel vertegenwoordigers van grondroerders) wordt in overleg nader op de onderliggende details ingegaan.

Noodzaak planningswijziging 

  • de reeds bij het INSPIRE-deel van het systeem opgelopen vertraging werkt door in de toekomstige planning van KLIC-WIN;
  • er zijn, ondanks een zorgvuldige voorbereiding met de gehele sector, wederom (een) IMKL wijziging(en) noodzakelijk;
  • ervaringen van de afgelopen periode worden als maatstaf genomen voor toekomstige ontwikkelingen, waardoor er meer tijd ingeruimd wordt voor pilots, beta testen en acceptatietesten;
  • afronding en uitrol van de basic Viewer in 2017. 

Planningsconsequenties op hoofdlijnen

  • het INSPIRE=systeemdeel is in november 2016 technisch gereed voor productie. Het moment van de operationele live gang is afhankelijk van de wetgever;
  • implementatie WION Netinformatie en Documenten is voorzien voor Q3 2017;
  • implementatie WION Decentraal is voorzien voor Q4 2017;
  • implementatie WION Eis Voorzorgsmaatregelen is voorzien voor Q4 2017;
  • voor de implementatie is indicatief rekening gehouden met een doorlooptijd van 6 maanden per fase (systeemdeel);
  • voor pilots en (beta-) testen worden gedetailleerde planningsafspraken gemaakt met de direct betrokkenen.