PKI overheid certificaten worden op 16 november vervangen

 

Op 12 oktober hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van veranderde PKIoverheid-certificaten voor de LV BAG. Bent u nog niet overgestapt op een nieuw client Certificaat uit de Private Root? In dit nieuwsbericht leggen wij u uit wat u moet doen.

Server certificaat uit de Private Root vertrouwen

Op 16 november worden de PKI overheid certificaten die het Kadaster gebruikt vervangen door een certificaat onder de root Staat der Nederlanden Private Root CA-G1. Het gaat om de technische ingang service30.kadaster.nl.

Bronhouders die na 16 november mutaties aan de LVBAG aan willen bieden, moeten de certificaten uit de Private Root CA-G1 vertrouwen. Datzelfde geldt voor afnemers die gebruik willen maken van BAG Digilevering en BAG bevragen. 

Stap voor 31 december 2020 over naar nieuw client certificaat

Na 31 december 2020 worden certificaten onder de EV Root CA en Staat der Nederlanden Root CA - G3, voor binnenkomend berichtenverkeer, niet meer geaccepteerd voor machine-to-machine door het Kadaster. Stap daarom vóór 31 december over op een nieuw client certificaat uit de Private Root. U kunt op dit moment al een nieuw certificaat met deze root in gebruik nemen via onze truststore.

Onderbreking in het berichtenverkeer

Het vervangen van de certificaten zorgt voor een korte onderbreking in het berichtenverkeer. Wij adviseren bronhouders om op 16 november tussen 12.00 uur en 13.00 uur geen mutatieberichten aan de LVBAG aan te bieden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het vervangen van de certificaten? Kijk dan op de website van Logius of neem contact op met uw softwareleverancier.