Peter Molengraaf nieuw lid Raad van Toezicht van het Kadaster

26 augustus 2019

Peter Molengraaf wordt met ingang van 1 september 2019 lid Raad van Toezicht bij het Kadaster. Hij volgt hiermee Geert Ensing op die, na een periode van 8 jaar wegens het bereiken van de maximale termijn, zijn taken voor de Raad van Toezicht neerlegt. 

Peter Molengraaf (1965) volgt Ensing op voor een periode van 4 jaar. Molengraaf was tijdens zijn loopbaan o.a. CEO van Alliander van 2009 tot 2017. Tevens vervult hij enkele nevenfuncties waaronder lid van Raad van Commissarissen Vopak Nederland, voorzitter van het Bestuur van branchevereniging HollandSolar en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Natuur en Milieu.

Dorine Burmanje, voorzitter Raad van Bestuur van het Kadaster, over de komst van Molengraaf: “Naast zijn bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is zijn inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van energietransitie, digitalisering, data en innovatie, zeer waardevol voor het Kadaster.”

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van het bestuur en de minister toezicht uit. De Raad van Toezicht heeft een interne toezichtsfunctie en is daarbij gericht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het Kadaster. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Kadaster en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het Kadaster betrokkenen af. 

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.